Aktualności:

Stronicowanie

 • Wybory Sołtysa w sołectwie Toporzyszczewo Stare

  2019.09.18

  O B W I E S Z C Z E N I E  
  WÓJTA GMINY BĄDKOWO
  z dnia 18 września 2019r.
  w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Toporzyszczewo Stare

 • Kolejna droga odebrana

  Kolejna droga odebrana

  2019.09.16

  W dniu 6 września 2019 r., został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej o numerze 160725C Łowiczek – Tomaszewo o długości 884,14 m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe z Mogilna. Koszt inwestycji wyniósł 384 729,97 zł brutto. Nowy odcinek drogi łączy się z drogą wojewódzką 301 Lubanie - Osięciny. Gmina Bądkowo otrzymała dofinansowanie od Wojewódzkiego Urzędu Kujawsko-Pomorskiego z programu "Funduszu Dróg Samorządowych"  w kwocie 192 364 zł.

   

 • Zebranie Wiejskie w celu rozdysponowania środków w ramach funduszu sołeckiego

  Zebranie Wiejskie w celu rozdysponowania środków w ramach funduszu sołeckiego

  2019.09.13

  Sołtys i Rada Sołecka Bądkowa zapraszają Mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie w celu ustalenia zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
  Zebranie odbędzie się w dniu  16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie.


  Sołtys Paweł Banasiak

 • Informacja o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Bądkowo

  2019.09.12

      Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 17 września (wtorek)) 2019 roku o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie. 

 • UWAGA Mieszkańcy Wsi Toporzyszczewo i Toporzyszczewo Stare

  2019.09.10

      Urząd Gminy w Bądkowo informuje, iż wpłaty należności z tytułu III raty łącznego zobowiązania pieniężnego płatne do 15 września, będą przyjmowane w kasie tutejszego Urzędu Gminy w godzinach 7.30-14.00 lub na rachunek bankowy KBS/o Bądkowo 38 9537 0000 0020 0107 2000 0013.

 • Odbiór drogi gminnej numer 160737C Wójtówka – Łówkowice

  Odbiór drogi gminnej numer 160737C Wójtówka – Łówkowice

  2019.09.05

  W dniu 3 września 2019 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej numer 160737C Wójtówka – Łówkowice o długości 0,900 km.. Droga swój początek ma od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2612C Ujma Duża – Nieszawa.
  Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość inwestycji wynosiła 392 702,67 zł brutto...

 • Nowy podjazd przy remizie OSP w Żabieńcu

  Nowy podjazd przy remizie OSP w Żabieńcu

  2019.08.22

  W lipcu przed remizą w Żabieńcu zrobiono nowy podjazd. W ramach zadania zerwano starą nawierzchnię, wykonano podsypkę betonową oraz ułożono kostkę brukową. Należy  podkreślić, że zadanie zostało  zrealizowane dzięki zaangażowaniu strażaków z jednostki OSP Żabieniec, którzy wykonali podjazd do strażnicy przy udziale zaprzyjaźnionej firmy. Ochotnicza Straż Pożarna ...

   

 • I POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

  I POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

  2019.08.20

  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RACIĄŻKU ORAZ AGENCJA KONCERTOWA RLV
  ZAPRASZAJĄ NA
  I POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
  24 sierpień 2019 godz. 9:00
  STADION GMINNY W ZBRACHLINIE

 • INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ODBIÓR ZUŻYTEJ FOLI

  INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ODBIÓR ZUŻYTEJ FOLI

  2019.08.20

  Urząd Gminy w Bądkowie informuje, że Firma AG-PLAST Agnieszka Ogrodowska, zadeklarowała przeprowadzenie na terenie gminy Bądkowo odpłatnej zbiórki zużytej foli pryzmowej po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniowej po nawozach sztucznych oraz bigbag.
  Szacunkowa cena zaproponowana w zgłoszeniu:
  • 10 zł za  jeden  bigbag wypełniony folią białą pryzmową lub workami po nawozach sztucznych,
  • 20 zł za jeden bigbag wypełniony biało-czarną pryzmową
  Zbiórka  będzie  przeprowadzania na indywidualne zgłoszenie rolnika pod numerem 696-096-812

 • DOŻYNKI

  DOŻYNKI

  2019.08.16

  DOŻYNKI

  GMINNO – PARAFIALNE

  Bądkowo, 25.08.2019 r.

Stronicowanie