Aktualności:

Stronicowanie

 • Informacja o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Bądkowo

  2019.02.09

  Na podstawie art. 20 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo zwołuje XXXI sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się 31 sierpnia (piątek) 2018 roku o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodku Kultury w Bądkowie.

 • Dożynki 2018

  Dożynki 2018

  2019.02.09
 • Inwestycje drogowe

  Inwestycje drogowe

  2019.02.09
     Sezon wakacyjny na terenie gminy Bądkowo to okres pełen pracy nie tylko dla rolników ale również dla robót drogowych.
      W dniu 24 maja 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bądkowo a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego, której przedmiotem było dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Objęta tym dofinansowaniem została droga gminna nr 160738C w miejscowości Łówkowice.
 • Bez prądu

  Bez prądu

  2019.02.09

    W związku z otrzymaniem informacji z działu zarządzania siecią elektryczną o planowanych pracach konserwacyjnych informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej.
  Przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:
  - w dniu  13.08.2018 w godz. 8.00·16.00 - odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  Kalinowiec 2,
  - w dniu  16.08.2018 w godz. 8.00·14.00 - odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  Łowiczek  7 MBM.

 • Wakacje w GOK

  Wakacje w GOK

  2019.02.09
     Zajęcia wakacyjne 2018 już za nami. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem zajęć wakacyjnych dla dzieci  w wieku 6-12 lat z Gminy Bądkowo, trwających od 02 do 27 lipca 2018.  W tym roku chęć udziału w zajęciach zadeklarowało ponad 60-ro dzieci. Z uwagi na większą niż dotychczas liczbę uczestników, byliśmy zmuszeni podzielić chętnych na dwie grupy, z których każda miała dwutygodniowe zajęcia. Harmonogram zajęć i wycieczek był identyczny dla obydwu grup.
 • V Dwumaraton Kujawski

  V Dwumaraton Kujawski

  2019.02.09

    W sobotę, 28 lipca 2018 r. odbył się V już Dwumaraton Kujawski. Z dystansem 84 km zmagało się w tym roku 66 biegaczy, w tym 26 kobiet oraz 26-30 rowerów jednocześnie- naszą gminę reprezentowała Pani Maria Kozłowska, która pokonała odległość z Bądkowa do Zakrzewa. Trasa została wytyczona przez wszystkie gminy naszego powiatu. Pierwszy postój zorganizowano na boisku wielofunkcyjnym przy szkole w Bądkowie.

 • Komunikat

  2019.02.09

      W środę 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

 • Dwumaraton Kujawski

  Dwumaraton Kujawski

  2019.02.09

     W sobotę, 28 lipca na terenie powiatu aleksandrowskiego odbędzie się IV już Dwumaraton Kujawski. Trasa biegu tak jak w poprzednich latach wynosi 84 km i przebiega przez gminy powiatu.
      Bieg rozpocznie się i zakończy w Zakrzewie. Planowane przybycie maratończyków na boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przewidziane jest na godz. 10:05.
      Wszyscy chętni mogą w każdej chwili przyłączyć się do zawodników w dowolnym miejscu na trasie albo biec w sztafecie bez konieczności uprzedniego zgłaszania udziału w imprezie.

 • Nowe targowisko

  Nowe targowisko

  2019.02.08

    W dniu 26 czerwca 2018r. został dokonany odbiór inwestorski przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zakres prac obejmował m.in.:
   - budowę wiaty targowej o wym. 9,00m x 18,00m wraz z montażem stołów handlowych,
   - budowę 2 toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 11,30m2,
   - wyznaczenie niezadaszanych miejsc handlowych wyposażonych w stoły,
   - położenie na placu targowym nowej nawierzchni asfaltowej,
   - wydzielenie oraz oznakowanie miejsc dla pojazdów.

 • UWAGA! PROGRAM DOBRY START 300 DLA UCZNIA

  UWAGA! PROGRAM DOBRY START 300 DLA UCZNIA

  2019.02.08
  To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
  Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
  Dla kogo wsparcie?
  Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
  Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Stronicowanie