Charakterystyka geograficzno-społeczna sołectw

Antoniewo

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 210,60 ha, w tym:

 • użytki rolne 197,94 ha stanowią 94% powierzchni,
 • lasy 1,35 ha, 0,06%,
 • tereny osiedlowe 2,65 ha, 1,3%,
 • tereny komunikacyjne 3,6 ha, 1,7%,
 • liczba mieszkańców 42.

Bądkowo

Wieś gminna o powierzchni ogólnej 442 ha, w tym:

 • użytki rolne 400,85 ha, stanowią 90,7% powierzchni,
 • lasy nie występują,
 • tereny osiedlowe 22,67 ha, 5,1%,
 • tereny komunikacyjne 13,38 ha, 3%,
 • liczba mieszkańców 980.

Bądkówek

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 292,52 ha, w tym:

 • użytki rolne 280,82 ha, stanowią 96% powierzchni,
 • lasy 0,38 ha, 0,1%,
 • tereny osiedlowe 2,3 ha, 0,8%,
 • tereny komunikacyjne 6,09 ha, 2,1%,
 • liczba mieszkańców 119.

Biele

Wieś sołecka o powierzchni ogolnej 245,17 ha, w tym:

 • użytki rolne 234,81 ha, stanowią 95,8% powierzchni,
 • lasy nie występują,
 • tereny osiedlowe 3,51 ha, 1,4%,
 • tereny komunikacyjne 3,56 ha, 1,5%,
 • liczba mieszkańców 125.

Jaranowo

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 304,65 ha, w tym:

 • użytki rolne 292,79 ha, stanowią 96,1% powierzchni,
 • lasy 0,11 ha, 0,04%,
 • tereny osiedlowe 3,7 ha, 1%,
 • tereny komunikacyjne 5,67 ha, 1,9%,
 • liczba mieszkańców 120.

Jaranowo Duże

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 331,87 ha, w tym:

 • użytki rolne 311,72 ha, stanowią 93,9% powierzchni,
 • lasy 0,2 ha, 0,06%,
 • tereny osiedlowe 3,25 ha, 1%,
 • tereny komunikacyjne 11,41 ha, 3,4%,
 • liczba mieszkańców 208.

Kalinowiec

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 243,81 ha, w tym:

 • użytki rolne 232,82 ha, stanowią 95,5% powierzchni,
 • lasy 1,26 ha, 0,5%,
 • tereny osiedlowe 3,78 ha, 1,6%,
 • tereny komunikacyjne 5,03 ha, 2,1%,
 • liczba mieszkańców 116.

Kaniewo

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 286,22 ha, w tym:

 • użytki rolne 272,23 ha, stanowią 95,1% powierzchni,
 • lasy 1,38 ha, 0,5%,
 • tereny osiedlowe 3,87 ha, 1,4%,
 • tereny komunikacyjne 4,71 ha, 1,7%,
 • liczba mieszkańców 111.

Kryńsk

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 360,15 ha, w tym:

 • użytki rolne 279,68 ha, stanowią 77,7% powierzchni,
 • lasy 67,2 ha, 18,7%,
 • tereny osiedlowe 2,68 ha, 0,7%,
 • tereny komunikacyjne 8,26 ha, 2,3%,
 • liczba mieszkańców 186.

Kujawka

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 624,04 ha, w tym:

 • użytki rolne 604,65 ha, stanowią 96,9% powierzchni,
 • lasy 1,65 ha, 0,3%,
 • tereny osiedlowe 5,75 ha, 0,9%,
 • tereny komunikacyjne 5,75 ha, 0,9%,
 • liczba mieszkańców 206.

Kwiatkowo

Wieś sołecka o powierzchni ogolnej 193,53 ha, w tym:

 • użytki rolne 186,72 ha, stanowią 96,5% powierzchni,
 • lasy 0,05 ha, 0,03%,
 • tereny osiedlowe 1,98 ha, 1%,
 • tereny komunikacyjne 3,97 ha, 2,1%,
 • liczba mieszkańców 117.

Łowiczek Kolonia

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 465,98% ha, w tym:

 • użytki rolne 445,15 ha, stanowią 95,3% powierzchni,
 • lasy 0,02 ha, 0,004%,
 • tereny osiedlowe 5,73 ha, 1,2%,
 • tereny komunikacyjne 11,95 ha, 2,6%,
 • liczba mieszkańców 229.

Łowiczek

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 393,73 ha, w tym:

 • użytki rolne 367,87 ha, stanowią 93,4% powierzchni,
 • lasy 0,45 ha, 0,1%,
 • tereny osiedlowe 6,08 ha, 1,5%,
 • tereny komunikacyjne 9,09 ha, 2,3%,
 • liczba mieszkańców 219.

Łówkowice

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 505,27 ha, w tym:

 • użytki rolne 473,47 ha, stanowią 93,7% powierzchni,
 • lasy 2,83 ha, 0,6%,
 • tereny osiedlowe 7,44 ha, 1,5%,
 • tereny komunikacyjne 15,06 ha, 3%,
 • liczba mieszkańców 278.

Sinki

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 245,76 ha, w tym:

 • użytki rolne 238,92 ha, stanowią 97,2% powierzchni,
 • lasy 0,36 ha, 0,2%,
 • tereny osiedlowe 2,42 ha, 1%,
 • tereny komunikacyjne 2,86 ha, 1,2%,
 • liczba meszkańcow 72.

Słupy Duże

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 511,02 ha, w tym:

 • użytki rolne 494,59 ha, stanowią 96,8% powierzchni,
 • lasy 0,18 ha, 0,04%,
 • tereny osiedlowe 5,99 ha, 1,1%,
 • tereny komunikacyjne 6,1 ha, 1,2%,
 • liczba mieszkańców 145.

Słupy Małe

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 164,91 ha, w tym:

 • użytki rolne 158,28 ha, stanowią 96% powierzchni,
 • lasy 0,05 ha, 0,03%,
 • tereny osiedlowe 3,06 ha, 1,9%,
 • tereny komunikacyjne 2,25 ha, 1,4%,
 • liczba mieszkańców 125.

Tomaszewo

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 280,11 ha, w tym:

 • użytki rolne 271,1 ha, stanowią 96,8% powierzchni,
 • lasy nie występują,
 • tereny osiedlowe 2 ha, 0,7%,
 • tereny komunikacyjne 3,78 ha, 1,4%,
 • liczba mieszkańców 62.

Toporzyszczewo Stare

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 450,48 ha, w tym:

 • użytki rolne 431,2 ha, stanowią 95,7% powierzchni,
 • lasy 0,09 ha, 0,02%,
 • tereny osiedlowe 6,56 ha, 1,5%,
 • tereny komunikacyjne 8,05 ha, 1,8%,
 • liczba mieszkańców 157.

Toporzyszczewo

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 182,74 ha, w tym:

 • użytki rolne 171,02 ha, stanowią 93,6 powierzchni,
 • lasy 2,54 ha, 1,4%,
 • tereny osiedlowe 2,27 ha, 1,2%,
 • tereny komunikacyjne 5,89 ha, 3,2%,
 • liczba mieszkańców 193.

Wójtówka

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 318,77 ha, w tym:

 • użytki rolne 304,61 ha, stanowią 95,6% powierzchni,
 • lasy 0,26 ha, 0,1%,
 • tereny osiedlowe 4,34 ha, 1,4%,
 • tereny komunikacyjne 5,92 ha, 1,95%,
 • liczba mieszkańców 128.

Wysocin

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 520,40 ha, w tym:

 • użytki rolne 483,54 ha, stanowia 92,9% powierzchni,
 • lasy 14,43 ha, 2,8%,
 • tereny osiedlowe 5,2 ha, 1%,
 • tereny komunikacyjne 10,9 ha, 2,1%,
 • liczba mieszkańców 166.

Zieleniec

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 230,1 ha, w tym:

 • użytki rolne 216,95 ha, stanowia 94,3% powierzchni,
 • lasy 1,38 ha, 0,6%,
 • tereny osiedlowe 4,2 ha, 1,8%,
 • tereny komunikacyjne 5,77 ha, 2,5%,
 • liczba mieszkańców 114.

Żabieniec

Wieś sołecka o powierzchni ogólnej 230,1 ha, w tym:

 • użytki rolne 216,95 ha, stanowia 94,3% powierzchni,
 • lasy 1,38 ha, 0,6%,
 • tereny osiedlowe 4,2 ha, 1,8%,
 • tereny komunikacyjne 5,77 ha, 2,5%,
 • liczba mieszkańców 120.

Gmina Bądkowo pod względem ilości mieszkańców należy do najmniejszych gmin w województwie kujawsko- pomorskim. Według ostatnich danych na dzień 20 października 2017 r. gminę zamieszkiwało 4.372 mieszkańców, podczas gdy jeszcze na koniec 2000 r. mieszkańców było ponad 4900. W samym Bądkowie będącym siedzibą władz gminnych i najważniejszych instytucji mieszka obecnie 980 osób, co stanowi około 22,4% ogółu mieszkańców gminy. W pozostałej części gminy liczba ludności charakteryzuje się rozproszonym rozkładem przestrzennym w poszczególnych sołectwach. Łówkowice zamieszkuje 6,36% ogółu ludności gminy, Wysocin 3,8%, a najmniejszą liczbę ludności posiadają sołectwa Zieleniec 0,85% i Antoniewo 0,96%.

Gmina Bądkowo, jak powyżej podkreślono, charakteryzuje się powolnym, ale stałym zmniejszaniem liczby ludności. Średnia gęstość zaludnienia w gminie Bądkowo wynosi 54,8 osób na km2 i jest ona nieco niższa od średniej dla obszarów wiejskich województwa kujawsko- pomorskiego. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika gęstości zaludnienia jest bardzo duże i waha się od 22,0 osób/km2 w Zieleńcu, 30,0 osób/km2 w Antoniewie do 102,1 osób/km2 w Toporzyszczewie, 86,6% osób/km2 w Słupach Małych i 202,9 osób/km2 w Bądkowie.

Gmina Bądkowo charakteryzuje się stałym i zbliżonym poziomem ilości mężczyzn i kobiet zamieszkujących teren gminy. Przewaga liczby kobiet nad mężczyznami wyraźnie dotyczy tylko grupy wiekowej 60 lat i powyżej. W strukturze wieku mieszkańców gminy dominującą grupą jest ludność w wieku produkcyjnym i stanowi ona około 57 % ogółu mieszkańców. W przedziale wiekowym 0-18 lat - 911 osób, 19- 30 lat - 687 osób, 31- 50 lat - 1254 osoby, 51- 65 lat - 871 osób, powyżej 65 lat 649 osób.

Gmina Bądkowo charakteryzuje się niskimi wskaźnikami demograficznymi. Wskaźnik urodzeń i przyrostu naturalnego posiada tendencję malejącą. Podobnie zmalał wskaźnik zgonów. Wskaźnik ilości zawieranych małżeństw kształtuje się raczej na niezmienionym, dość wysokim poziomie, co jednak nie przekłada się na wzrost ilości urodzeń w gminie. Przykładowo na koniec 2003 r. gminę zamieszkiwało 4.848 mieszkańców, w ciągu roku urodziło się 63 dzieci, zmarło 63 mieszkańców, zawarto 31 ślubów. Rok później liczba mieszkańców spadła do 4.818, urodziło się 62 dzieci, zmarło 67 osób, zawarto 26 ślubów.

Migracje kształtujące liczbę ludności w gminie Bądkowo są powodowane głównie pogarszającą się sytuacją materialną ludności rolniczej i chęcią poprawy warunków bytowych. Gmina posiada ujemne saldo migracji. Migracja jest związana głównie z poszukiwaniem miej sc pracy w miastach i za granicą.