Sołectwa Gminy Bądkowo

Gmina administracyjnie jest dziś podzielona na 24 sołectwa obejmujące 26 miejscowości (z dwoma wsiami niesoleckimi Olszynka i Wysocinek). Jeszcze kilkanaście lat temu gminnych miejscowości było ponad trzydzieści, ale po 2008 r. mniejsze z nich zostały włączone do wsi sołeckich: Bachórka do wsi Kryńsk, Gawrony i Kolonia Kalinowska do wsi Tomaszewo, Góry i Chrustowo do wsi Kujawka, zaś Marszałkowo i Józefowo do Wójtówki.

Wykaz sołectw
Lp. Imię i nazwisko Sołectwo
1. Dariusz Bergunda Antoniewo
2. Paweł Banasiak Bądkowo
3. Jan Wochna Bądkówek
4. Stanisław Lewandowski Biele
5. Jarosław Szczupakowski Jaranowo
6. Agnieszka Nowakowska Jaranowo Duże
7. Teresa Nowak Kalinowiec
8. Halina Będziak Kaniewo
9. Władysław Pikulski Kryńsk
10. Krzysztof Suchara Kujawka
11. Agnieszka Zalewska Kwiatkowo
12. Teresa Kempara Kolonia Łowiczek
13. Anna Stencel Łowiczek
14. Krzysztof Marczewski Łówkowice
15. Renata Ulczycka Sinki
16. Janusz Dalasiński Słupy Duże
17. Barbara Kurzyp Słupy Małe
18. Andrzej Krużyński Tomaszewo
19. Sylwia Skowrońska Toporzyszczewo
20. Monika Wróblewska Toporzyszczewo Stare
21. Wanda Danielewska Wysocin
22. Stanisław Pacholski Wójtówka
23. Tomasz Cichocki Zieleniec
24. Bronisław Banasiak Żabieniec