Aktualności:

Stronicowanie

 • LV Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2024.02.20

  Na  podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023r. poz.40 ze zm.) zwołuję LV sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2023r (środa) o godzinie 9:00 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

 • -

  2024.02.15

  W związku z naborem wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo 19 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie otrzymało Stypendium Naukowe Wójta Gminy Bądkowo...

 • Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

  Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

  2024.02.14

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne...

 • Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2024 r.

  2024.02.12

  Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika  od 1 kwietnia 2024 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wynosiło 7 767,85 zł...

 • Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty!

  Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty!

  2024.02.12

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

 • W okresie ferii zimowych wejście na basen 2,00 zł

  W ferie zimowe wejście na basen 2,00 zł

  2024.02.05

  Gmina Bądkowo informuje, że w okresie ferii zimowych od dnia 12.02.2024 r. do dnia 25.02.2024 r. w godzinach 8.00 do 20.00 dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 3 do 25 lat zamieszkujących teren Gminy Bądkowo...

 • -

  2024.02.01

  Nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

  Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo...

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do świadczeniobiorców

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do świadczeniobiorców

  2024.02.01

  Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2023 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną)...

 • -

  2024.01.30

  ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy

  O G Ł A S Z A
  Przetarg publiczny pisemny nr 1/OB-DG/2024 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2024.01.22

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej 

  w dniu 29.01.2024 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej ŻABIENIEC 1 w godz. 08.00 - 15.00

  oraz

  w dniu 01.02.2024 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej WÓJTÓWKA 3 obwód 100 (kierunek Łowiczek) w godz. 08.30 - 12.30

Stronicowanie