Aktualności:

Stronicowanie

 • -

  2023.09.26

  ODDZIAL REGIONALNY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO  w Bydgoszczy

  O G Ł A S Z A

  PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 6/OB-DG/2023 NA SPRZEDAZ RZECZY RUCHOMYCH
  NIEKONCESJONOWANYCH

 • Nowa stawka odsetek za zwłokę

  Nowa stawka odsetek za zwłokę

  2023.09.22

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r., od dnia 7 września 2023 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  2023.09.15

  2Q==

 • LI Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2023.09.14

  Na  podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023r. poz.40 ze zm.) zwołuję LI sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 22 września 2023r (piątek) o godzinie 10:00 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2023.09.12

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 20.09.2023 odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej STASIN, KUJAWKA 2,4,5, JARANOWO 1,4,5,7 w godz. 8.30 - 11.30.

 • Bezpłatne warsztaty dla rolników

  Bezpłatne warsztaty dla rolników

  2023.09.11

  Warsztaty organizowane są w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie w dniu: 20 września 2023 r. (środa) o godzinie 9:00-15:00.

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2023.09.05

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 11.09.2023 odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej TOPORZYSZCZEWO 2 obwód 200 w godz. 8.30 - 15.00

 • Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

  Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

  2023.09.04

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”...

 • Rządowy Projekt Odbudowy Zabytków

  Rządowy Projekt Odbudowy Zabytków

  2023.08.31
  W dniu 21 sierpnia Wójt Gminy Bądkowo Ryszard Stępkowski odebrał promesy dotyczące pozytywnie rozpatrzonych trzech wniosków złożonych w ramach Rządowego Projektu Odbudowy Zabytków: remont wnętrza zabytkowego drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża w Łowiczku, remont zabytkowej drewnianej dzwonnicy w zespole kościoła pw. Świętego Krzyża w Łowiczku,  rewitalizacja parku dworskiego w Bądkowie...
 • Drugi dzień odbiorów - cztery kolejne odcinki dróg gminnych

  Drugi dzień odbiorów - cztery kolejne odcinki dróg gminnych

  2023.08.31
  Drugi dzień odbiorów dróg. W dniu 18 sierpnia 2023r. zostały odebrane cztery kolejne odcinki dróg gminnych o łącznej długości blisko 3,2km i całkowitej wartości 1.474.481,57 zł. Odebrany został również nowo wybudowany chodnik przy ul Piekarskiej o długości 472,60 m i wartości inwestycji 309.130,16zł.

Stronicowanie