Aktualności:

Stronicowanie

  • Zakończenie roku szkolnego 2021/22

    Zakończenie roku szkolnego 2021/22

    2022.06.24

    W dniu 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22. Wszyscy cieszyliśmy się, że może odbyć się ono w tradycyjnej formie, która z uwagi na pandemię nie była możliwa w latach ubiegłych. Na uroczystości samorząd gminy reprezentował Wójt Ryszard Stępkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Figas oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Agnieszka Sobiecka-Podlewska...

  • Nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

    Nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

    2022.06.24

    Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży...

  • Ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników obowiązujące od 15 czerwca 2022 r.

    Ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników obowiązujące od 15 czerwca 2022 r.

    2022.06.24

    Zgodnie z art. 5c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników od 15 czerwca 2022 r. rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej)...

  • Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

    Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

    2022.06.24

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r., od dnia 9 czerwca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

  • Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

    Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

    2022.06.21

    Przypominamy, że 30 czerwca br. upływa termin składania deklaracji dla źródeł zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r.

    Właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji...

  • -

    Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników od dnia 15 czerwca 2022 r.

    2022.06.17

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155), które wprowadzają zmiany...

  • -

    PRZEGLĄD AMATORSKICH GRUP ŚPIEWACZYCH SENIORÓW ORAZ KONCERT W STYLU RETRO ZESPOŁU "WINYL BAND"

    2022.06.15
  • RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD  PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

    RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

    2022.06.15

    Gmina Bądkowo otrzymała dofinansowania:

    • 3 610 000,00 zł na inwestycję...
    • 450 000,00 zł na inwestycję...
    • 2 280 000,00 zł na inwestycję...
  • Umiem Pływać 2022

    Umiem Pływać 2022

    2022.06.15

    Program realizowany jest we współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz  gmin z naszego regionu. W tym roku w lekcjach pływania bierze udział 15 uczniów klas 1-3 z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie. Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych uczestników tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie klas I-III szkół podstawowych...

  • Senior +

    Senior +

    2022.06.15

    W czerwcu zostało podpisane z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „ Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „ Senior+”...

Stronicowanie