Aktualności:

Stronicowanie

 • Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

  Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

  2023.01.18

  W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń...

 • Punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Bądkowie

  Punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Bądkowie

  2023.01.18

  Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy w Bądkowie funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

  Punkt Potwierdzające Profil Zaufany ePUAP znajduje się w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, I piętro, pokój nr 12, tel. 54 272 41 00 wew. 36.

 • 2023.01.18

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę"

  w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe...

 • 2023.01.18

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych...

 • 2023.01.18

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze...

 • -

  2023.01.17
  Informujemy, że wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych będą przyjmowane od dnia 16.01.2023 r. do dnia 24.01.2023 r., prawidłowy wniosek można pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy w Bądkowie bądź w Urzędzie Gminy w Bądkowie pokój nr 7.
 • Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory

  Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory

  2023.01.17

  Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe...

 • 2023.01.13

  Gmina Bądkowo informuje, że w dniu 17 stycznia 2023 roku (wtorek) Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

 • Przedsiębiorców i pracowników firm MŚP zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt. „Fundusze europejskie na szkolenia dla firm”.

  2023.01.11

  Przedsiębiorców i pracowników firm MŚP zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt.  „Fundusze europejskie na szkolenia dla firm”.

 • XLIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2023.01.09

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 13 stycznia (piątek) 2023 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie...

Stronicowanie