Aktualności:

Stronicowanie

 • 2023.04.28

  Dnia 2 maja 2023 r. (wtorek) Urząd Gminy w Bądkowie będzie nieczynny.

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka

  Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka

  2023.04.27

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 26 kwietnia 2023 r. ojciec dziecka objęty ubezpieczeniem społecznym rolników może ubiegać się o zasiłek macierzyński w wymiarze 9 tygodni...

 • Inwentaryzacja bezodpływowych zbiorników (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  2023.04.24

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

  W związku z powyższym właściciele nieruchomości powinni dokonać zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

 • Polska wieś to przyszłość

  Polska wieś to przyszłość

  2023.04.24

  Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi...

 • ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

  ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

  2023.04.20

  Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605...

 • Webinarium dotyczące pomocy dla rolników.

  Webinarium dotyczące pomocy dla rolników.

  2023.04.19

  19 kwietnia 2023 roku o godz. 11 odbędzie się w formule on-line webinarium dotyczące pomocy dla rolników.

 • Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy

  Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy

  2023.04.17

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 • Wniosek o zwrot środków

  Wniosek o zwrot środków

  2023.04.05

  Gmina Bądkowo informuje, że osoby które dokonały opłaty za ekogroszek, a nie odebrały opału z powodu braku dostępności asortymentu mogą złożyć wniosek o zwrot należnych środków...

 • Nabór wniosków na utylizację azbestu

  Nabór wniosków na utylizację azbestu

  2023.04.04
     Wójt Gminy Bądkowo informuje mieszkańców o rozpoczęciu naboru wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych pochodzących  z  nieruchomości  znajdujących się na terenie Gminy Bądkowo na 2023 rok.
 • Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”

  Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”

  2023.04.04
  Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”...

Stronicowanie