Aktualności:

Stronicowanie

 • Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

  Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

  2022.09.22

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r., od dnia 8 września 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 • 2022.09.22

  ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy 

  O G Ł A S Z A

  PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 8/OB-DG/2022 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

 • Ankieta

  2022.09.22

  W związku z opracowaniem „Analizy potrzeb turystycznych i kierunków rozwoju turystyki Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia” zwracamy się z prośbą o udział w badaniu ankietowym...

 • 2022.09.21

  SADZA PŁONIE, CZAD ZABIJA,

  ŻYJ !!!

  kampania społeczna 2022/2023

  Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej...

 • 2022.09.21