Aktualności:

Stronicowanie

 • 2022.09.21

  POMOŻ KLIMATOWI! - WEŹ UDZIAŁ W TWORZENIU  PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO TORUNIA

  W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem dokumentu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia (PAMOFT), zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w tworzeniu dokumentu...

 • PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

  PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

  2022.09.20

  Bezpłatne badanie mammograficzne przeznaczone jest dla kobiet w wieku 50-69 lat, raz na 2 lata. Wykonaj badanie i odbierz kosmetyk w prezencie...

 • GMINNE SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

  GMINNE SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

  2022.09.20

  LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu aleksandrowskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania LGD...

 • -

  INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

  2022.09.20
  Szanowni rolnicy, wszyscy którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku gradobicia jakie nawiedziło naszą gminę w dniu 1 lipca proszeni są o przybycie do Urzędu Gminy w celu złożenia podpisu na protokole. Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy na miejscu w Urzędzie Gminy. Prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 7.
 • Informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

  2022.09.16

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca...

 • -

  Podziękowania dla Kół Gospodyń Wiejskich

  2022.09.06
  W dniu 2 września Wójt Gminy Bądkowo Ryszard Stępkowski w towarzystwie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piotra Kobusinskiego oraz Skarbnik Gminy Aleksandry Hofman spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury...
 • 2022.09.06

  ZARZĄDZENIE NR 62/2022
  WÓJTA GMINY BĄDKOWO
  z dnia 5 września 2022 roku


  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Bądkowo...

 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

  2022.09.01

  Gmina Bądkowo podpisała umowę z Województwem Kujawsko- Pomorskim na wykonanie zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych...

 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2022 r

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

  2022.08.31

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2022.08.30

  W dniu 6.09.2022  w godz. 8.30 - 13.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

  dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  STASIN obwód 100

Stronicowanie