Aktualności:

Stronicowanie

 • 2022.09.06

  ZARZĄDZENIE NR 62/2022
  WÓJTA GMINY BĄDKOWO
  z dnia 5 września 2022 roku


  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Bądkowo...

 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

  2022.09.01

  Gmina Bądkowo podpisała umowę z Województwem Kujawsko- Pomorskim na wykonanie zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych...

 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2022 r

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

  2022.08.31

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2022.08.30

  W dniu 6.09.2022  w godz. 8.30 - 13.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej

  dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  STASIN obwód 100

 • 2022.08.26

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach kampanii społecznej ,,Silna Wieś, Silna Polska" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oferuje  pomoc społeczną na rzecz mieszkańców terenów wiejskich w zakresie wsparcia finansowego, wsparcia społecznego i rozwoju oraz bezpieczeństwa socjalnego...

 • ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż rzeczy ruchomych

  2022.08.26

  ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy 

  O G Ł A S Z A

  PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 7/OB-DG/2022 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH

  NIEKONCESJONOWANYCH

 • INFORMACJA

  2022.08.22

  Do odbioru są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bądkowie informacje przyznające dodatek węglowy dla osób, które składały wniosek o przyznanie w/w dodatku w dniu 18 sierpnia 2022r.

  Prosimy o zgłaszanie się.

 • Dożynki Gminno - Parafialne

  2022.08.19