Aktualności:

Stronicowanie

 • Nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

  Nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

  2022.06.24

  Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży...

 • Ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników obowiązujące od 15 czerwca 2022 r.

  Ważne zmiany dotyczące podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników obowiązujące od 15 czerwca 2022 r.

  2022.06.24

  Zgodnie z art. 5c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników od 15 czerwca 2022 r. rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej)...

 • Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

  Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

  2022.06.24

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r., od dnia 9 czerwca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

 • Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  2022.06.21

  Przypominamy, że 30 czerwca br. upływa termin składania deklaracji dla źródeł zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r.

  Właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji...

 • -

  Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników od dnia 15 czerwca 2022 r.

  2022.06.17

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155), które wprowadzają zmiany...

 • -

  PRZEGLĄD AMATORSKICH GRUP ŚPIEWACZYCH SENIORÓW ORAZ KONCERT W STYLU RETRO ZESPOŁU "WINYL BAND"

  2022.06.15
 • RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

  RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

  2022.06.15

  Gmina Bądkowo otrzymała dofinansowania:

  • 3 610 000,00 zł na inwestycję...
  • 450 000,00 zł na inwestycję...
  • 2 280 000,00 zł na inwestycję...
 • Umiem Pływać 2022

  Umiem Pływać 2022

  2022.06.15

  Program realizowany jest we współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz  gmin z naszego regionu. W tym roku w lekcjach pływania bierze udział 15 uczniów klas 1-3 z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie. Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych uczestników tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie klas I-III szkół podstawowych...

 • Senior +

  Senior +

  2022.06.15

  W czerwcu zostało podpisane z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II „ Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „ Senior+”...

 • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

  PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

  2022.06.15

  Gmina Bądkowo podpisała umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”...

Stronicowanie