Aktualności:

Stronicowanie

 • Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego - konkurs fotograficzny

  2022.03.22

  Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

 • Stypendia naukowe Wójta Gminy Bądkowo przyznane

  2022.03.18

  W związku z naborem wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo 12 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie otrzymało Stypendium Wójta Gminy Bądkowo...

 • Rachunek do wpłat na pomoc dla Ukrainy

  2022.03.17

  Gmina Bądkowo informuje, iż rozpoczęto zbiórkę przeznaczoną na pomoc humanitarną naszym najbliższym sąsiadom, ofiarom wojny. Wszystkie zebrane środki będą wydatkowane na rzecz uchodźców z Ukrainy. Osoby chętne do wsparcia naszej akcji, mogą wpłacać pieniądze na numer rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A.:  17 1090 1519 0000 0001 4998 3182 z dopiskiem „POMOC UKRAINIE". 

 • Nabór wniosków na utylizację azbestu do 13 maja 2022

  Nabór wniosków na utylizację azbestu do 13 maja 2022

  2022.03.16

  Wójt Gminy Bądkowo informuje mieszkańców o rozpoczęciu naboru wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów azbestowych, pochodzących  z  nieruchomości  znajdujących się na terenie Gminy Bądkowo.
  Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu, prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Bądkowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30, pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2022 r.
  Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy bądź pobrać ze strony internetowej.

   

 • ZUS dopłaci rodzicom do żłobka nawet 400 zł miesiecznie

  ZUS dopłaci rodzicom do żłobka nawet 400 zł miesiecznie

  2022.03.16

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 kwietnia 2022 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie na opłacenie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna...

 • -

  2022.03.16

  Masz dom, mieszkanie, pokój, które chcesz udostępnić uchodźcom z Ukrainy?

  Zgłoś ten fakt swojemu Urzędowi Gminy.

 • Bezpłatne badanie słuchu

  Bezpłatne badanie słuchu

  2022.03.16

  Gmina Bądkowo oraz firma Amplifon zapraszają na bezpłatne badania słuchu dla Seniorów w Bądkowie.

  Ośrodek zdrowia w Bądkowie, dnia 5.04.2022 godz. 10-12

 • Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r

  2022.03.16

  Kasa informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 289)...

 • Dzień Sołtysa

  Dzień Sołtysa

  2022.03.11

  Z okazji Dnia Sołtysa

  pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

   zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

  Życzymy wytrwałości w realizacji wytyczonych celów oraz zadowolenia z pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

  Niech wasza praca dostarcza Wam wielu satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania.

  Elżbieta Figas

  Przewodnicząca

  Rady Gminy Bądkowo 

   

  Ryszard Stępkowski

  Wójt Gminy Bądkowo

 • KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

  2022.03.09

  Wójt Gminy Bądkowo informuje, iż od 9 marca do 18 marca 2022r.  przeprowadzone będą konsultacje z mieszkańcami gminy dotyczące projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  Bądkowo na lata 2022-2025”...

Stronicowanie