Aktualności:

Stronicowanie

 • Kontrole dotyczące odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

  Kontrole dotyczące odprowadzania wód opadowych

  2022.02.25

           Urząd Gminy Bądkowo informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 ze zm.) zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

           Zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej Ustawy: „Kto wprowadza wody opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł”.

           W związku ze wzrostem ilości napływu ścieków podczas opadów deszczu, prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonuje się nielegalnego zrzutu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. JW

 • -

  2022.02.24

  ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy

  O G Ł A S Z A

  PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

 • KPFR wspiera rozwój regionu

  KPFR wspiera rozwój regionu

  2022.02.24

  Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju od ponad 4 lat wspiera i promuje aktywność podmiotów gospodarczych w naszym regionie. Dotychczasowy okres funkcjonowania Funduszu to okres wytężonej pracy. W ciągu tego czasu KPFR całą pulę administrowanych środków – ponad 620 mln zł – przekazał Pośrednikom Finansowym, którzy do końca 2023r. przekażą je w formie atrakcyjnych pożyczek regionalnym przedsiębiorcom...

 • XXXV sesja Rady Gminy Bądkowo

  2022.02.16

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 24 lutego (czwartek) 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

 • Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

  Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

  2022.02.16

  Kasa informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie...

 • Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  2022.02.16

  Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne...

 • -

  2022.02.16

  ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy

  O G Ł A S Z A

  PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 1/OB-DG/2022 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

 • Bezpłatne badanie słuchu

  Bezpłatne badanie słuchu

  2022.02.03

  Gmina Bądkowo oraz firma Amplifon zapraszają na bezpłatne badania słuchu dla Seniorów w Bądkowie.

  Mieszkasz w Bądkowie? Masz powyżej 60 lat? Zdarza Ci się, że nie słyszysz wyraźnie co mówią do Ciebie inni? 

  Jeśli tak, to zapraszamy na bezpłatne i niezobowiązujące przesiewowe badanie słuchu.

 • XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny rozpoczęty!

  XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny rozpoczęty!

  2022.02.03

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”...

 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

  2022.02.03

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.
  Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 27 lutego 2022 r. na dotychczasowych zasadach...

Stronicowanie