Aktualności:

Stronicowanie

 • GOK otrzymał dotację z programu dotacyjnego: Kultura Interwencje 2018. EtnoPolska

  GOK otrzymał dotację z programu dotacyjnego: Kultura Interwencje 2018. EtnoPolska

  2019.02.09

      Jeszcze w sierpniu GOK  zgłosił aplikacje do ogólnopolskiego projektu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska z przeznaczeniem  na dodruk publikacji: Gmina Bądkowo. Opowieść o jej dawnych i obecnych mieszkańcach oraz o mało znanych miejscach i wydarzeniach.  Nasz wniosek dotacyjny napisany przez autora publikacji wspólnie z dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury przeszedł pozytywną weryfikacje i został przyjęty do realizacji, a GOK  otrzymał dotację w wyskości 10 tyś. zł, która w całości została przeznaczona na dodruk 400 egzemplarzy.

 • Pamiątkowa tablica w 100. rocznicą odzyskania niepodległości

  Pamiątkowa tablica w 100. rocznicą odzyskania niepodległości

  2019.02.09

     Grupa czterolatków odsłaniała w Bądkowie w niedzielę, 14 października pomnik upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość na skwerze przed urzędem gminy zgromadziła licznie przybyłych mieszkańców i zaproszonych gości.
      Inicjatorem postawienia tablicy w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę był ks. proboszcz Antoni Tabak. Władze gminy podchwyciły pomysł i natychmiast zaczęły wcielać go w życie. Historię działania komitetu budowy pomnika przedstawił Dariusz Skierkowski, po czym głos, zabrał wójt Ryszard Stępkowski...

 • Kolejny odcinek nowej drogi asfaltowej

  Kolejny odcinek nowej drogi asfaltowej

  2019.02.09

    W dniu 8 października został odebrany do użytkowania kolejny odcinek nowej drogi asfaltowej na terenie naszej gminy. Inwestycja obejmowała drogę gminną nr 160701C w miejscowości Słupy Małe – Słupy Duże o długości 529,80m. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe z Mogilna. Koszt inwestycji wyniósł 216 292,74 zł.  Nowa droga łączy się z droga powiatową nr 2627C Słupy Duże- Bądkowo, a także z drogą gminną sąsiedniej gminy Zakrzewo.
   

 • Informacja o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Bądkowo

  2019.02.09
     Na podstawie art. 20 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo zwołuje XXXII sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się 16 października (wtorek) 2018 roku o godzinie 11:00 w sali Gminnego Ośrodku Kultury w Bądkowie. 
   
 • -

  W niedzielę odsłonięcie pomnika

  2019.02.09

  W niedzielę odsłonięcie pomnika

 • Nowy system segregacji odpadów od 1 stycznia 2019 r.

  Nowy system segregacji odpadów od 1 stycznia 2019 r.

  2019.02.09

      Gmina Bądkowo jak wszystkie gminy w Polsce jest zobowiązana do wprowadzenia nowych jednakowych zasad selektywnej zbiórki odpadów. Nowe zasady zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r., zgodnie z jego zapisami gmina Bądkowo ma zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki, który kończy się z dniem zakończenia umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. 31 grudnia 2018 r.

 • Dotacje unijne na odnawialne źródła energii w gminie Bądkowo - OZE

  Dotacje unijne na odnawialne źródła energii w gminie Bądkowo - OZE

  2019.02.09

     Szanowni Mieszkańcy gminy Bądkowo, 4 października odbyła się prezentacja dotycząca dotacji na instalacje z OZE, o której informowaliśmy we wcześniejszej publikacji. Dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu poniżej zamieszczamy materiały prezentowane podczas spotkania. Do dnia 15 października do godziny 14.00 można składać ankiety deklarujące chęć przystąpienia do projektu unijnego mającego na celu  uzyskania do 50% kosztów kwalifikowalnych  na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompa ciepła do c.w.u. lub kotły na pellet.

 • Otwarta Strefa Aktywności

  Otwarta Strefa Aktywności

  2019.02.09

     Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
      Obok istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym powstała nowa siłownia zewnętrzna składająca się z 6 urządzeń na pylonach, strefę relaksu z czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do tenisa stołowego oraz tablicy kółko-krzyżyk.

 • Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników

  Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników

  2019.02.09

      Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że  - w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie – podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
      Dotychczasowe działania związane z taką formą ubezpieczenia dzieci spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem wśród rolników, tak więc ich kontynuowanie jest odpowiedzią na potrzebę środowiska rolniczego.

 • Doposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej

  Doposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej

  2019.02.09
     Zadaniem samorządów szczebla gminnego jest posiadanie magazynu obrony cywilnej. Gmina Bądkowo we wrześniu doposażyła gminny magazyn obrony cywilnej w sprzęt o wartości 10 tys. zł, który został pozyskany nieodpłatnie, bezterminowo na podstawie umowy użyczenia z zasobów Magazynu Wojewódzkiego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Gmina pozyskała m.in.: agregat prądotwórczy z AVR o mocy 5,5 kW, zestaw pompowy z wężami tłocznym i ssawnym, wielkogabarytowe plandeki antykryzysowe na zerwane dachy, osuszacz profesjonalny, szpadle, kilofy, siekiery, kombinezony, gogle, buty, rękawice ochronne.  

Stronicowanie