Aktualności:

Stronicowanie

 • Wysokość opłat za odpady w 2019 roku

  Wysokość opłat za odpady w 2019 roku

  2019.02.12
  INFORMACJA
  o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
       Wójt Gminy Bądkowo informuje, że Rada Gminy Bądkowo na podstawie art. 6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r poz. 1454 z późn. zm.) w dniu 10 stycznia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr IV/14/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r., poz. 463).
  W związku z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
 • INFORMACJA

  2019.02.12

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2019 roku (piątek) 

  KASA URZĘDU GMINY w Bądkowie będzie czynna krócej tj. do godz. 12.00.
  Za powstałe utrudnienia wynikające z tego faktu - przepraszamy.

 • 27 FINAŁ WOŚP ZA NAMI!

  27 FINAŁ WOŚP ZA NAMI!

  2019.02.12

  ZAGRALIŚMY REKORDOWO Z WYNIKIEM 13.688,13zł. TO O 2.289ZŁ WIĘCEJ OD UBIEGŁOROCZNEJ KWOTY.
  JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, WOLONTARIUSZOM, OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W FINAŁ WOŚP ORAZ MIESZKAŃCOM GMINY ZA SZCZODROŚĆ.
  DO ZOBACZENIA NA 28 FINALE!!!

 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Bądkowo

  2019.02.12
  O B W I E S Z C Z E N I E  
  WÓJTA GMINY BĄDKOWO
  z dnia 18 stycznia 2019r.
  w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Bądkowo
   
           Na podstawie uchwały NR V/22/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, Wójt Gminy Bądkowo podaje do publicznej wiadomości terminy zebrań wiejskich.
 • INFORMACJA

  2019.02.12
  INFORMACJA
  o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      Na podstawie art. 6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Bądkowo informuje, że Rada Gminy Bądkowo w dniu 10 stycznia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr IV/14/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 474).
 • -

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  2019.02.12

   

   

   

   

   

   

 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych

  2019.02.12

      Gmina Bądkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zakupiła urządzenie komunalne do posypywania dróg gminnych solą drogową lub mieszanką soli z piaskiem. Ostatnie lata są dość łagodne jeśli chodzi o intensywne opady śniegu. Drogi są przejezdne bez konieczności podejmowania żmudnych akcji ich udrażniania. Problemem stały się częste oblodzenia spowodowane min opadami marznącego deszczu. W trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych mieszkańców będą posypywane najbardziej newralgiczne odcinki dróg gminnych.

 • Informacja o zwołaniu V sesji Rady Gminy Bądkowo

  2019.02.12
      Na podstawie art. 20 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo zwołuje V sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się 17 stycznia  2019 r. o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie.

  Planowany porządek obrad dostępny jest pod linkiem

 • Informacja o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Bądkowo

  2019.02.12
    Na podstawie art. 20 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo zwołuje IV sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się 10 stycznia  2019 r. o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie.
   
  Planowany porządek obrad dostępny jest pod linkiem
 • Komunikat Karty Dużej Rodziny

  Komunikat Karty Dużej Rodziny

  2019.02.12

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie uprzejmie informuje,  że od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.). Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania  wniosku  co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Stronicowanie