Aktualności:

Stronicowanie

 • Nowa nawierzchnia drogi gminnej w Kolonii Łowiczek

  Nowa nawierzchnia drogi gminnej w Kolonii Łowiczek

  2019.02.08

     W dniu 11.05.2018 został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej. Wybudowany został 400m ciąg drogi asfaltowej nr 160728C w miejscowości Kolonia Łowiczek.  Wykonawca wyłonionym w przetargu zostało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś.  Koszt inwestycji wyniósł 155 677 zł brutto. Nowy odcinek drogi łączy się z drogą powiatową Koneck - Jaranowo nr 2619C, a także z drogą gminną Łowiczek-Bądkowo 160701C. Wszystkie informację na temat nowej inwestycji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bądkowo. MSz

 • O G Ł O S Z E N I E

  2019.02.08

  W związku z realizacją inwestycji przebudowy targowiska gminnego w dniach  08 – 09 czerwca plac targowy będzie ZAMKNIĘTY.
  Zamknięcie placu jest podyktowane koniecznością wykonania prac polegających na wylaniu nowej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej).
  W dniu 9 czerwca (sobota) dop
  uszcza się prowadzenie handlu na parkingu przy Urzędzie Gminy. W tym dniu nie będzie pobierana opłata targowa.

   Za utrudnienia przepraszamy. 
 • EKOpiec 2018 - nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

  EKOpiec 2018 - nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

  2019.02.08
      Wójt Gminy Bądkowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bądkowo.
  Wnioski o dotację mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi  lub właścicielami, współwłaścicielami lokali mieszkalnych.
       Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości maksymalnie 4 000 zł na jedno źródło ciepła pochodzić będzie ze środków gminy Bądkowo (2 000 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (2 000 zł) w ramach Programu EKOPIEC 2018.   
 • Zapraszamy do głosowania na naszą szkołę

  Zapraszamy do głosowania na naszą szkołę

  2019.02.08

  NIVEA już po raz 4. zaprasza do wyjątkowej, ogólnopolskiej akcji społecznej, w której nie tylko tworzy nowe miejsca zabaw, ale także uczy i rozwija talenty dzieci!

  Zapraszamy do głosowania na naszą szkołę i podpowiadamy jak to zrobić.
   

 • Informacja o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo

  2019.02.08

      Na podstawie art. 20 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo zwołuje XXVIII sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się 28 maja (poniedziałek) 2018 roku o godzinie 11:00 w sali Gminnego Ośrodku Kultury w Bądkowie.

 • POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

  POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

  2019.02.08

  POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

 • W GOK na stulecie odzyskania Niepodległości

  W GOK na stulecie odzyskania Niepodległości

  2019.02.08

      Od marca w GOK grupa uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przygotowuje prace konkursowe w ogólnopolskim konkursie „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej. Odznaczeni Krzyżem lub Medalem Niepodległości.” To tylko jedno z zadań zadeklarowanych w naszej aplikacji do programu dotacyjnego „Niepodległa”, w którym zabiegamy o dotację  na druk słownika biograficznego bąkowian: „Wolność przynieśli nam w darze.” Publikacja nieodpłatnie ma trafić do rąk mieszkańców naszej gminy 11 listopada, w Święto Niepodległości.

 • "Zwierzęta w poezji dziecięcej"

  2019.02.08

      9 maja w sali widowiskowej odbyła się XVI edycja Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: "Zwierzęta w poezji dziecięcej". Do udziału zgłosiło się 25 uczniów z klas I-VI. Prezentacje oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III i IV-VI. W młodszej grupie przyznano równorzędne dwa I miejsca: Michałowi Kicińskiemu i Natalii Banasiak- uczniom kl. IIa. II miejsce otrzymał Adaś Gładkowski z Ia, III zaś Julia Pietrzak z IIa.

Stronicowanie