Aktualności:

Stronicowanie

 • Dwumaraton Kujawski

  Dwumaraton Kujawski

  2019.02.09

     W sobotę, 28 lipca na terenie powiatu aleksandrowskiego odbędzie się IV już Dwumaraton Kujawski. Trasa biegu tak jak w poprzednich latach wynosi 84 km i przebiega przez gminy powiatu.
      Bieg rozpocznie się i zakończy w Zakrzewie. Planowane przybycie maratończyków na boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przewidziane jest na godz. 10:05.
      Wszyscy chętni mogą w każdej chwili przyłączyć się do zawodników w dowolnym miejscu na trasie albo biec w sztafecie bez konieczności uprzedniego zgłaszania udziału w imprezie.

 • Nowe targowisko

  Nowe targowisko

  2019.02.08

    W dniu 26 czerwca 2018r. został dokonany odbiór inwestorski przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zakres prac obejmował m.in.:
   - budowę wiaty targowej o wym. 9,00m x 18,00m wraz z montażem stołów handlowych,
   - budowę 2 toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 11,30m2,
   - wyznaczenie niezadaszanych miejsc handlowych wyposażonych w stoły,
   - położenie na placu targowym nowej nawierzchni asfaltowej,
   - wydzielenie oraz oznakowanie miejsc dla pojazdów.

 • UWAGA! PROGRAM DOBRY START 300 DLA UCZNIA

  UWAGA! PROGRAM DOBRY START 300 DLA UCZNIA

  2019.02.08
  To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
  Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
  Dla kogo wsparcie?
  Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
  Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
 • Remont ulic w Bądkowie

  Remont ulic w Bądkowie

  2019.02.08
     W dniu 11 lipca 2018 roku został odebrany do użytkowania kolejny odcinek drogi. Inwestycja obejmowała remont ulicy Słowackiego o długości 184,15m, która znajduje się w centrum Bądkowa. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś. Wartość inwestycji wyniosła 63 322 zł. Nowo wyremontowana ulica łączy się z Targowiskiem „Mój Rynek”. 
 • Prawie 44 tys. zł dotacji na zakup sprzętu dla OSP

  2019.02.08

      28 czerwca w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance Wójt Gminy Bądkowo Ryszard Stępkowski i Skarbnik Gminy Aleksandra Hofman podpisali umowę na dotację, którą pozyskała Gmina Bądkowo w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na sfinansowanie wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

 • Kolejne odcinki nowych dróg asfaltowych

  Kolejne odcinki nowych dróg asfaltowych

  2019.02.08

     W drugiej połowie maja został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi. Wybudowany został kilometrowy odcinek drogi asfaltowej nr 160738C w miejscowości Łówkowice-Przywieczerzyn. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe z Mogilna. Wartość inwestycji wynosiła 421 602,38 zł.
       Należy zaznaczyć, że Gmina Bądkowo wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Łówkowicach.

 • OGŁOSZENIE

  2019.02.08

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie poszukuje na rzecz starszej osoby niepełnosprawnej wersalki, lodówki oraz sprawnego telewizora.
  Osoby mogące nieodpłatnie przekazać w/w sprzęty prosimy o kontakt pod nr telefonu 54 272 41 00  wew. 34.
   

  Za okazaną pomoc z góry dziękujemy.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie
 • Publiczne losowanie wniosków - EKOpiec 2018

  2019.02.08

     Wójt Gminy Bądkowo informuje, że dnia 29 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82 (I piętro) odbędzie się publiczne losowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Bądkowo, w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.
      Podczas losowania wylosowanych zostanie 10 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania.  Spośród pozostałych wniosków stworzona zostanie lista rezerwowa wg kolejności losowania.
  Losowanie jest publiczne - może wziąć w nim udział każdy zainteresowany.

 • XV jubileuszowy Przegląd Zespołów Tanecznych Dziecięcych i Młodzieżowych

  XV jubileuszowy Przegląd Zespołów Tanecznych Dziecięcych i Młodzieżowych

  2019.02.08
     17 czerwca 2018 w sali widowiskowej GOK w Bądkowie odbył się XV jubileuszowy Przegląd Zespołów Tanecznych Dziecięcych i Młodzieżowych.  W tym roku, podobnie, jak w latach ubiegłych, do udziału zgłosiło się 20 zespołów tanecznych, nie tylko z powiatu aleksandrowskiego (Sz. P. Nr 1 Aleksandrów Kuj., Sz.P. Nr 1 Ciechocinek, Dom Kultury Zakrzewo, GOK Bądkowo), ale  też z powiatu włocławskiego (Klub „Łęg”- CK browar „B” Włocławek) i konińskiego (MGOK Ślesin, Dom Kultury Wilczyn). Grupy taneczne prezentowały różne style i formy tańca nowoczesnego. Jury (instruktorzy tańca) w składzie: Julia Skowrońska, Iwona Karwat i Wojciech Sierakowski oceniali choreografię, technikę tańca, dobór podkładu muzycznego oraz kostiumy, elegancję i wdzięk.
 • Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

  2019.02.08
  Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego – poz. 320).
  Wnioski o przyznanie stypendium można składać w następujących kategoriach:
  - Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia naukowe;
  - Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia sportowe;
  - Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia artystyczne

Stronicowanie