Aktualności:

Stronicowanie

 • Nowa nawierzchnia drogi gminnej

  Nowa nawierzchnia drogi gminnej

  2019.02.09

     W dniu 11 września został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej nr 160705C Bądkowo – Kujawka – Wysocin. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. z Mogilna. Wartość inwestycji wyniosła 467 988,46 zł. Nowo wybudowany odcinek łączy się z drogą wojewódzką nr 252. Wszystkie informacje na temat realizowanych inwestycji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bądkowo.MS

 • INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE program dofinansowania do 50 % inwestycji

  2019.02.09

       Wójt Gminy Bądkowo zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 50% wartości inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.

 • Przekazanie sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP

  Przekazanie sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP

  2019.02.09

     W dniu 17 września 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego w ramach dotacji, którą pozyskała Gmina Bądkowo z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Całkowity koszt projektu to 43 772,90 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 99 % to kwota 43 335,18 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, zaś wkład własny Gminy to tylko 1 % - 437,72 zł.

 • Nowa nawierzchnia drogi gminnej w Zieleńcu

  Nowa nawierzchnia drogi gminnej w Zieleńcu

  2019.02.09

      W dniu 11 września został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej nr 160713C w miejscowości Zieleniec o długości 0,580 km. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Nowej Wsi. Wartość inwestycji wyniosła 205 720,34 zł. Nowo wybudowany odcinek łączy się z drogą wojewódzką nr 252. MS

 • Zaproszenie na szkolenie w ramach programu Czyste Powietrze

  Zaproszenie na szkolenie w ramach programu Czyste Powietrze

  2019.02.09
    Urząd Gminy w Bądkowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaprasza na spotkanie dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
      Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Dotacja na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

  Dotacja na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

  2019.02.09

     Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie  już kolejny raz wzięła udział w programie Biblioteki Narodowej  Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
      Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 670 zł, co umożliwiło zakup wielu ciekawych nowości wydawniczych. W obecnej chwili posiadamy już dwie partie książek, które są dostępne dla czytelników. Wszystkich miłośników dobrej książki zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie.

 • KOMUNIKAT - podpisywanie protokołów z oszacowania szkód

  KOMUNIKAT - podpisywanie protokołów z oszacowania szkód

  2019.02.09

    Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia,  że w dniach 13.09.2018r. (czwartek) oraz 14.09.2018r. (piątek)  przedłuża się obsługę rolników którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą do godziny 18.00.
  Wyznacza się również dyżur w dniu 15.09.2018r. (sobota) w godzinach 8.00 - 14.00.
  Prosimy o stawienie się rolników w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 7 w celu podpisania protokołów sporządzonych przez komisję.

 • KOMUNIKAT - podpisywanie protokołów z oszacowania szkód

  KOMUNIKAT - podpisywanie protokołów z oszacowania szkód

  2019.02.09
    Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zawiadamia, że wszyscy rolnicy którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą, mogą podpisywać sporządzone protokoły z oszacowania szkód w godzinach pracy Urzędu Gminy w Bądkowie pokój nr 7. Następnie protokoły zostaną przekazane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu potwierdzenia wystąpienia szkód przez Wojewodę.
     W związku z tym, że ARIMR przyjmować będzie wnioski od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. prosimy o niezwlekanie z podpisaniem protokołu.
 • Relacja z Dożynek Gminnych

  Relacja z Dożynek Gminnych

  2019.02.09

      Dożynki to polska tradycja podziękowania rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. Tegoroczne święto plonów miało miejsce 26 sierpnia i poprzedzone było uroczystą Mszą Świętą dziękczynną o godz. 13.00 w Kościele p.w. Św. Mateusza w Bądkowie. Następnie barwny korowód dożynkowy na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą przemaszerował na stadion sportowy, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Starostami dożynek w tym roku byli Państwo Urszula i Mariusz Hęsiakowie z Żabieńca.

 • Informacja o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Bądkowo

  2019.02.09

  Na podstawie art. 20 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo zwołuje XXXI sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się 31 sierpnia (piątek) 2018 roku o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodku Kultury w Bądkowie.

Stronicowanie