Aktualności:

Stronicowanie

 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

  2021.12.01

  Od 01 grudnia 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio...

 • -

  2021.11.24

  Utraciłeś dokumenty?

  Zastrzeż je w banku!

 • Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie

  Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie

  2021.11.23

  W dniu 19 listopada 2021r. została zakończona inwestycja modernizacji Stadionu Sportowego w Bądkowie. Wiodącym celem inwestycji była gruntowna przebudowa trybun. Przy opracowywaniu koncepcji projektowej Gmina Bądkowo kierowała się zasadą...

 • XXXIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2021.11.22

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada (czwartek) 2021 roku o godzinie 10:00 w sali Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie...

 • Otwarta Strefa Aktywności

  Otwarta Strefa Aktywności

  2021.11.19

  W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania Podstawowe...

 • Kolejne dofinansowanie

  2021.11.17

  Gmina Bądkowo podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na zrealizowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 297 646,00, całkowity koszt inwestycji wynosi 595 293,79 zł...

 • -

  2021.11.16

  ODDZIAŁ REGIONALNY AMW W BYDGOSZCZY

  O G Ł A S Z A

  PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 13/OB-DG/2021 NA SPRZEDAŻ

  RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

 • NOWY DOWÓD OSOBISTY

  NOWY DOWÓD OSOBISTY

  2021.11.09

  Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

 • -

  2021.11.09

  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

  Mieszkańców Gminy Bądkowo do uczestnictwa w Obchodach Święta Niepodległości, które rozpocznie się mszą świętą w intencji ojczyzny o godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Bądkowie.

 • Zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

  Zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

  2021.11.08

  Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku
  od towarów i usług (VAT), to od dnia
  1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

   

Stronicowanie