Aktualności:

Stronicowanie

 • 2021.06.29

  Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim.

 • NSP 2021 rozpoczyna realizację wywiadów bezpośrednich

  NSP 2021 rozpoczyna realizację wywiadów bezpośrednich

  2021.06.25

  Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

 • Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

  2021.06.25

  Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017r...

 • -

  2021.06.25

  KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”...

   

 • Basen w wakacje za 2 zł!

  Basen w wakacje za 2 zł!

  2021.06.22

           Gmina Bądkowo przystąpiła do akcji „Wakacje za 2 zł”.

           Wygląda to następująco Kryta Pływalnia Plusk w Radziejowie udostępni baseny dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat zamieszkałych na terenie naszej gminy w okresie wakacji od dnia 25.06.2021 r. do 31.08.2021 r. w godzinach od 8 do 20. Przy czym dzieci i młodzież będą płaciły w kasie pływalni za wejście 2.00 zł. 

 • -

  2021.06.18

  Gmina to nie tylko urzędnicy i praca biurowa. Dla mieszkańców często ważniejszym zagadnieniem od spraw administracyjnych, jest popsuty chodnik, ubytek w jezdni, wykoszone skwery. Wychodząc naprzeciwko tym oczekiwaniom Urząd Gminy już kolejny rok zatrudnia w sezonie pracowników w ramach robót interwencyjnych...

 • List Prezes KRUS do Dzieci

  List Prezes KRUS do Dzieci

  2021.06.16

  Szanowni Państwo,

  poniżej zamieszczamy list Prezes KRUS do Dzieci.

   

 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

  2021.06.11

  Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów  politycznych

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 30 maja 2021 r. o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS renty rodzinne.

 • Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bądkowo

  2021.06.10

  Wójt Gminy Bądkowo powołując się na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2021r. znak: WIR/DT.710.4.2021 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się  wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024”.

 • XXVIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2021.06.02

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 23 czerwca (środa) 2021 roku o godzinie 12:00 ...

Stronicowanie