Aktualności:

Stronicowanie

 • Informacja dot. inwestycji światłowodowych

  Informacja dot. inwestycji światłowodowych

  2021.01.27

  W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie inwestycji światłowodowych realizowanych na terenie naszej Gminy w załączeniu przekazujemy otrzymane od firmy FIBEE informacje w tym zakresie. Gmina Bądkowo nie jest inwestorem ani partnerem tego zamierzenia, natomiast wydaje decyzje administracyjne w zakresie posiadanych kompetencji w odniesieniu do gruntów...

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  2021.01.27

  Już w najbliższą niedzielę 31 stycznia 2021r. odbędzie się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra skupi się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy dla oddziałów dziecięcych. Gmina Bądkowo jak co roku czynnie włącza się w tą ogólnopolską akcję charytatywną...

 • XXV sesja Rady Gminy Bądkowo

  2021.01.25

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.[1]) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 3 lutego (środa) 2021 roku o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie

 • Kierownik Klubu Dziecięcego ogłasza II nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

  Kierownik Klubu Dziecięcego ogłasza II nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

  2021.01.19

  Księgowy w Klubie Dziecięcym

  Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.:
  „Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  (więcej informacji na stronie --> https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/25,oferty-pracy)

 • Narodowy Program Szczepień – Transport/Infolinia

  Narodowy Program Szczepień – Transport i Infolinia

  2021.01.15

  >> Mapa punktów szczepień <<

  Kto może się zarejestrować?

  Jak możesz się zarejestrować?

  Transport na szczepienia

  Kliknij ↓↓ Więcej ↓↓

 • Informacja dot. Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego

  2021.01.12

  Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informuje, że
  Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Bądkowie dla osób
  uzależnionych i ich rodzin jest czynny w każdą środę w
  godzinach od 15.00 do 18.00 w budynku za Urzędem
  Gminy w Bądkowie pokój nr 13.

 • I N F O R M A C J A

  2020.12.30

  W dniu 31 grudnia 2020 r. Urząd Gminy w Bądkowie czynny w godzinach 7:30 – 13:00, kasa 7:30 - 11:00.

   

 • Harmonogram odbioru odpadów w 2021 r.

  2020.12.30

  Od stycznia 2021 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bądkowo będzie zajmować się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa, tel. 54 284 41 79.

  Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok.

  Harmonogram na 2021 rok

 • Rusza rekrutacja do Klubu Dziecięcego

  Rusza rekrutacja do Klubu Dziecięcego (dokumenty rekrutacyjne)

  2020.12.29

  Zapraszamy wszystkie dzieci

  od 1 roku życia do lat 3!

  Rekrutacja rusza od 4 stycznie 2021 roku!

  Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy

  ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

 • Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana

  Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana

  2020.12.29

  Wójt Gminy Bądkowo podpisał umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania Remont drogi gminnej nr 160720 C w m. Kalinowiec - Toporzyszczewo Stare...

Stronicowanie