Aktualności:

Stronicowanie

 • Stypendium Wójta Gminy Bądkowo

  Stypendium Wójta Gminy Bądkowo

  2021.02.11

  W związku z naborem wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 14 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie otrzymało Stypendium Wójta Gminy Bądkowo...

 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

  2021.02.11

  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla prowadzona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na mocy porozumienia z dnia 17 lipca 2020 r.

   

 • Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego br.

  Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego br.

  2021.02.10

  Szanowni Państwo,

  Dyrektor Centralnego Biura Spisowego (w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym) podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r.

  Więcej informacji na stronie https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/468,spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021

 • Informacja

  Informacja o zakończeniu I naboru rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego "Chatka Puchatka"

  2021.02.09

  Wójt Gminy Bądkowo w odpowiedzi na ogłoszoną rekrutację dzieci do Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” w projekcie „Otwarcie Klubu Dziecięcego w gminie Bądkowo szansą powrotu rodzica na rynek pracy” realizowanym przez Gminę Bądkowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020  informuje, że został zakończony I nabór rekrutacji.

 • Informacja

  2021.02.05

      Urząd Gminy w Bądkowie informuje, iż faktury dotyczące zakupu oleju napędowego składane przy wnioskach o zwrot podatku akcyzowego muszą zawierać pełny adres wnioskodawcy.

      W przypadku nieprawidłowości (np. braku numeru domu, braku kodu pocztowego, niepełnej nazwy miejscowości) prosimy o korygowanie faktur w miejscu zakupu.

 • Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

  XI Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

  2021.02.05

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2021.02.05

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 9.02.2021  w godz. 9.00-13.00              

  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  KALINOWIEC 3

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

  2021.02.01

  Pan Ryszard Stępkowski - Gminny Komisarz Spisowy w Bądkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych...

  Więcej informacji na stronie https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/468,spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021

 • 2021.02.01

  Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego – poz. 320).

 • -

  2021.01.31

  List Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Stronicowanie