Aktualności:

Stronicowanie

 • Bezpłatne badania mammograficzne w dniu 21 października 2020r.

  Bezpłatne badania mammograficzne w dniu 21 października 2020r.

  2020.09.10

      Wójt Gminy Bądkowo informuje, że kobietom w wieku 50-69 lat będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne w dniu 21 października 2020 r. przy Urzędzie Gminy Bądkowo.

  Rejestracja na badania mammograficzne prowadzona jest pod nr tel. 58 666 24 44

 • Nowa nawierzchnia drogi w Kalinowcu

  Nowa nawierzchnia drogi w Kalinowcu

  2020.09.10

       W dniu 04 września 2020 roku został odebrany i przekazany do eksplantacji odcinek drogi gminnej w miejscowości Kalinowiec o ponad kilometrowej długości. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławska. Wartość inwestycji wynosiła 168.637,06 zł...

 • Klubu Seniora w Toporzyszczewie Starym

  Klubu Seniora w Toporzyszczewie Starym

  2020.09.09

  Jeśli ......
              - masz co najmniej 60 lat
              - pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny
              - chcesz zdrowo, pożytecznie i przyjemnie spędzić czas
                                                                                                              .........nie siedź w domu

  Zapraszamy do Klubu Seniora w Toporzyszczewie Starym

 • Remont w remizie OSP Słupy Duże

  2020.09.09

      W ostatnim czasie dokonano odbioru remontu wykonanego w remizie jednostki OSP Słupy Duże. Prace zrealizowane były w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Słupów Dużych zdecydowali, aby środki funduszu w wysokości 13 450,91 zł brutto przeznaczyć na remont remizy pełniącej jednocześnie funkcję świetlicy wiejskiej...

 • Nowa droga w Sinkach

  Nowa droga w Sinkach

  2020.09.09

      W dniu 04 września 2020 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej o numerze 160732C w miejscowości Sinki o długości 684,98m. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka. Koszt inwestycji wyniósł 239 232,45 zł...

 • Klub Dziecięcy w gminie Bądkowo

  2020.09.08

  Pragniemy poinformować, iż Gmina Bądkowo uzyskała

  dofinansowanie dla projektu pt.:

  „Otwarcie Klubu Dziecięcego w gminie Bądkowo szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

 • Wiaty przystankowe

  Wiaty przystankowe

  2020.09.08

  W trosce o bezpieczeństwo i komfort pasażerów komunikacji zbiorowej, którą w większości stanowią dzieci i młodzież szkolna, na terenie Gminy Bądkowo zamontowane zostały nowe wiaty przystankowe, finansowane ze środków własnych gminy. Mieszkańcy Słupów Małych przeznaczyli część funduszu sołeckiego na sfinansowanie zadania...

 • Nowa nawierzchnia drogi w Kujawce

  Nowa nawierzchnia drogi w Kujawce

  2020.09.07

  W dniu 03 września 2020 roku został odebrany i przekazany do eksplantacji odcinek drogi gminnej w miejscowości Kujawka o dł. 480m. Na remontowanym odcinku drogi, istniejąca nawierzchnia asfaltowa była w wysokim stopniu zdegradowana, występowały liczne  nierówności podłużne i poprzeczne...

 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r.

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r.

  2020.09.03

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

  Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły...

 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2020 r.

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2020 r.

  2020.09.03

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych...

Stronicowanie