Aktualności:

Stronicowanie

 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

  2021.06.11

  Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów  politycznych

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 30 maja 2021 r. o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS renty rodzinne.

 • Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Bądkowo

  2021.06.10

  Wójt Gminy Bądkowo powołując się na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2021r. znak: WIR/DT.710.4.2021 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się  wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024”.

 • XXVIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2021.06.02

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 23 czerwca (środa) 2021 roku o godzinie 12:00 ...

 • Remont drogi Łówkowice- Kalinowiec

  Remont drogi Łówkowice- Kalinowiec

  2021.06.02

  W dniu 27 maja 2021 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160722 C Łówkowice – Kalinowiec w miejscowości Łówkowice o długości 1,3 km...

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY BĄDKOWO

  2021.05.31

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Bądkowo,

  Niniejszym przedstawiam Raport o stanie Gminy Bądkowo za rok 2020 (pobierz).

  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport podlega debacie, po której Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania...

 • -

  2021.05.28

  W związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Gminny Komisarz Spisowy w Bądkowie informuje jn.:

  1. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 2020, poz. 443)...
 • Toaleta to nie śmietnik!

  Toaleta to nie śmietnik!

  2021.05.26

  Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, przypominamy czego NIE WOLNO wrzucać do toalety.

  W przypadku stwierdzenia, że przyczyna wystąpienia awarii, leży po stronie użytkownika, zostaną podjęte działania mające na celu obciążenia właściciela nieruchomości kosztami naprawy, które mogą wynieść do kilku tysięcy złotych (w przypadku uszkodzenia pompy).

 • -

  2021.05.25

  Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS...

 • -

  2021.05.25

  Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia...

 • Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

  2021.05.25

  Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

  W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy...

Stronicowanie