Aktualności:

Stronicowanie

 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do dnia 14 marca 2021 r.

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do dnia 14 marca 2021 r.

  2021.03.02

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 14 marca 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

  Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki...

 • Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS

  Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS

  2021.03.02

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu...

 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

  2021.03.02

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń...

 • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę

  II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę

  2021.03.02

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2021.02.25

  W dniu 2.03.2021 w godz. 9.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej KWIATKOWO 1,2,4

  oraz

  w godz. 9.00-10.00 i  w godz. 12.00-13.00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych WYSOCINEK 1,2, WYSOCIN 1,2,3,4,5,6, JARANOWO 2,3,6,Wiatraki, KWIATKOWO 3, KWIATKOWO Wiatraki

   

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2021.02.18

  W dniu 23.02.2021  w godz. 9.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej KALINOWIEC 3

  oraz

  w dniu 26.02.2021  w godz. 9.00-14.00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej TOPORZYSZCZEWO 2 

 • Stypendium Wójta Gminy Bądkowo

  Stypendium Wójta Gminy Bądkowo

  2021.02.11

  W związku z naborem wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 14 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie otrzymało Stypendium Wójta Gminy Bądkowo...

 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

  2021.02.11

  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla prowadzona przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na mocy porozumienia z dnia 17 lipca 2020 r.

   

 • Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego br.

  Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego br.

  2021.02.10

  Szanowni Państwo,

  Dyrektor Centralnego Biura Spisowego (w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym) podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r.

  Więcej informacji na stronie https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/468,spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021

 • Informacja

  Informacja o zakończeniu I naboru rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego "Chatka Puchatka"

  2021.02.09

  Wójt Gminy Bądkowo w odpowiedzi na ogłoszoną rekrutację dzieci do Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” w projekcie „Otwarcie Klubu Dziecięcego w gminie Bądkowo szansą powrotu rodzica na rynek pracy” realizowanym przez Gminę Bądkowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020  informuje, że został zakończony I nabór rekrutacji.

Stronicowanie