Aktualności:

Stronicowanie

 • Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „ Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

  XI Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

  2021.02.05

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2021.02.05

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 9.02.2021  w godz. 9.00-13.00              

  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  KALINOWIEC 3

 • Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

  Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

  2021.02.01

  Pan Ryszard Stępkowski - Gminny Komisarz Spisowy w Bądkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych...

  Więcej informacji na stronie https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/468,spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021

 • 2021.02.01

  Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego – poz. 320).

 • -

  2021.01.31

  List Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik z okazji 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • Informacja dot. inwestycji światłowodowych

  Informacja dot. inwestycji światłowodowych

  2021.01.27

  W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie inwestycji światłowodowych realizowanych na terenie naszej Gminy w załączeniu przekazujemy otrzymane od firmy FIBEE informacje w tym zakresie. Gmina Bądkowo nie jest inwestorem ani partnerem tego zamierzenia, natomiast wydaje decyzje administracyjne w zakresie posiadanych kompetencji w odniesieniu do gruntów...

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  2021.01.27

  Już w najbliższą niedzielę 31 stycznia 2021r. odbędzie się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra skupi się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy dla oddziałów dziecięcych. Gmina Bądkowo jak co roku czynnie włącza się w tą ogólnopolską akcję charytatywną...

 • XXV sesja Rady Gminy Bądkowo

  2021.01.25

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.[1]) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 3 lutego (środa) 2021 roku o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie

 • Kierownik Klubu Dziecięcego ogłasza II nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

  Kierownik Klubu Dziecięcego ogłasza II nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

  2021.01.19

  Księgowy w Klubie Dziecięcym

  Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.:
  „Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  (więcej informacji na stronie --> https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/25,oferty-pracy)

 • Narodowy Program Szczepień – Transport/Infolinia

  Narodowy Program Szczepień – Transport i Infolinia

  2021.01.15

  >> Mapa punktów szczepień <<

  Kto może się zarejestrować?

  Jak możesz się zarejestrować?

  Transport na szczepienia

  Kliknij ↓↓ Więcej ↓↓

Stronicowanie