Aktualności:

Stronicowanie

 • Oświetlenie przy ul. Słonecznej

  Oświetlenie przy ul. Słonecznej

  2021.12.02

  Pod koniec listopada zostały zakończone prace dotyczące podniesienia standardu oświetlenia na terenie Gminy Bądkowo. Przy ulicy Słonecznej zostało zamontowanych 10 punktów oświetleniowych LED. Montaż oświetlenia wykonała Energa Oświetlenie. Koszt całej inwestycji wyniósł 50 000,00 zł brutto.

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2021.12.01

  W dniu  6.12.2021  w godz. 8.30-11.30 przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  ŁOWICZEK 7 obwód 200 

 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo

  2021.12.01

  Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe...

 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.

  2021.12.01

  Od 01 grudnia 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio...

 • -

  2021.11.24

  Utraciłeś dokumenty?

  Zastrzeż je w banku!

 • Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie

  Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie

  2021.11.23

  W dniu 19 listopada 2021r. została zakończona inwestycja modernizacji Stadionu Sportowego w Bądkowie. Wiodącym celem inwestycji była gruntowna przebudowa trybun. Przy opracowywaniu koncepcji projektowej Gmina Bądkowo kierowała się zasadą...

 • XXXIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2021.11.22

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada (czwartek) 2021 roku o godzinie 10:00 w sali Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie...

 • Otwarta Strefa Aktywności

  Otwarta Strefa Aktywności

  2021.11.19

  W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania Podstawowe...

 • Kolejne dofinansowanie

  2021.11.17

  Gmina Bądkowo podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na zrealizowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 297 646,00, całkowity koszt inwestycji wynosi 595 293,79 zł...

 • -

  2021.11.16

  ODDZIAŁ REGIONALNY AMW W BYDGOSZCZY

  O G Ł A S Z A

  PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 13/OB-DG/2021 NA SPRZEDAŻ

  RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

Stronicowanie