Aktualności:

Stronicowanie

 • Remont drogi Łówkowice- Kalinowiec

  Remont drogi Łówkowice- Kalinowiec

  2021.06.02

  W dniu 27 maja 2021 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160722 C Łówkowice – Kalinowiec w miejscowości Łówkowice o długości 1,3 km...

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY BĄDKOWO

  2021.05.31

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Bądkowo,

  Niniejszym przedstawiam Raport o stanie Gminy Bądkowo za rok 2020 (pobierz).

  Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport podlega debacie, po której Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania...

 • -

  2021.05.28

  W związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Gminny Komisarz Spisowy w Bądkowie informuje jn.:

  1. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, zgodnie z art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 2020, poz. 443)...
 • Toaleta to nie śmietnik!

  Toaleta to nie śmietnik!

  2021.05.26

  Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, przypominamy czego NIE WOLNO wrzucać do toalety.

  W przypadku stwierdzenia, że przyczyna wystąpienia awarii, leży po stronie użytkownika, zostaną podjęte działania mające na celu obciążenia właściciela nieruchomości kosztami naprawy, które mogą wynieść do kilku tysięcy złotych (w przypadku uszkodzenia pompy).

 • -

  2021.05.25

  Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS...

 • -

  2021.05.25

  Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracują przy prowadzeniu takiej działalności

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia...

 • Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

  2021.05.25

  Uwaga! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19

  W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmianie uległy przepisy...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2021.05.17

  W dniu 19.05.2021  w godz. 11.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ŁOWICZEK 5,6,7,8, TOMASZEWO, KANIEWO, WÓJTÓWKA 3, KALINOWIEC WIATRAKI 1.

   

 • Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

  2021.05.17

  Opiekun dziecięcy w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie

  Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.:
  „Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  (więcej informacji na stronie https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/25,oferty-pracy)

 • Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów

  Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów

  2021.05.13

  Szanowni Państwo,
  serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów". Wydarzenie współorganizowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora i Główny Urząd Statystyczny...

Stronicowanie