Aktualności:

Stronicowanie

 • XLVIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2023.07.06

  Na  podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023r. poz.40 ze zm.) zwołuję XLVIII sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 13 lipca 2023r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie...

 • Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  2023.07.04

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz.1238) wraz załącznikiem...

 • 2023.07.04

  Wójt Gminy Bądkowo
  oraz
  Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Bądkowie
  zapraszają na
  FESTYN STRAŻACKI
  8 lipca 2023 r. godz. 15:00
  miejsce imprezy: stadion sportowy w Bądkowie

 • III miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce

  2023.06.29

  W związku z zajęciem III miejsca podczas Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce Indywidualnej w Bydgoszczy w kategorii: pchnięcie kulą, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej...

 • Nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

  2023.06.23

  Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo zgodnie z uchwałą nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży...

 • Pływalnia „Plusk” w okresie wakacyjnym

  Pływalnia „Plusk” w okresie wakacyjnym

  2023.06.23

  Gmina Bądkowo informuję, że od dnia 23 czerwca 2023 r. do dnia 3 września 2023 r. w godzinach 8.00 do 20.00 dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 3 do 25 lat zamieszkujących teren Gminy Bądkowo będą mogli korzystać z krytej pływalni "Plusk” w Radziejowie...

 • V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym"

  2023.06.23

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w  V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym"...

 • Konkurs Agro-wczasy

  Konkurs Agro-wczasy

  2023.06.22

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przystąpił do realizacji kolejnej edycji konkursu „AGRO-wczasy”...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2023.06.20

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ŁOWICZEK 6 w dniu 26.06.2023  w godz. 8.00 - 10.30

 • Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  2023.06.12

  Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego...

Stronicowanie