Aktualności:

Stronicowanie

 • Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

  2023.01.26

  Z

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2023.01.24

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej BĄDKOWO 7 OSIEDLE obwód 200 w dniu 2.02.2023  w godz. 8.30 - 14.00

 • ℤ𝔸ℙ𝕃𝔸ℕ𝕌𝕁 ℤ ℕ𝔸𝕄𝕀 𝕃𝕆𝕂𝔸𝕃ℕ𝔸̨ 𝕊𝕋ℝ𝔸𝕋𝔼𝔾𝕀𝔼̨ ℝ𝕆ℤ𝕎𝕆𝕁𝕌

  2023.01.24
  W LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" trwają prace nad opracowaniem kierunków rozwoju dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Podczas diagnozowania obszaru i określania przyszłych kierunków wsparcia...
 • Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

  Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

  2023.01.18

  W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń...

 • Punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Bądkowie

  Punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Bądkowie

  2023.01.18

  Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy w Bądkowie funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

  Punkt Potwierdzające Profil Zaufany ePUAP znajduje się w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, I piętro, pokój nr 12, tel. 54 272 41 00 wew. 36.

 • 2023.01.18

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę"

  w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe...

 • 2023.01.18

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych...

 • 2023.01.18

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze...

 • -

  2023.01.17
  Informujemy, że wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych będą przyjmowane od dnia 16.01.2023 r. do dnia 24.01.2023 r., prawidłowy wniosek można pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy w Bądkowie bądź w Urzędzie Gminy w Bądkowie pokój nr 7.
 • Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory

  Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory

  2023.01.17

  Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe...

Stronicowanie