Aktualności:

Stronicowanie

 • LIV Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2023.12.07

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 14 grudnia (czwartek) 2023 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2023 r.

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od 1 grudnia 2023 r.

  2023.12.06

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 • -

  2023.12.04

  Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bądkowie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze. Obsługa odbywa się w Urzędzie Gminy w Bądkowie ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo

  Więcej informacji o programie na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

 • Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów

  Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów

  2023.11.29

  Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów, za które wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – zmiany od 1 stycznia 2024 r...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2023.11.28

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 07.12.2023 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Biele 1,2,3, Toporzyszczewo 2 w godz. 8.00 - 15.00.

 • Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

  Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

  2023.11.28

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności fundacji, stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych, spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non profit na spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Aleksandrowskiego...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2023.11.20

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 27.11.2023 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej ŁOWICZEK 9 w godz. 8.00 - 13.00 i SINKI 3 obwód 200 w godz. 8.00 - 9.30 oraz w dniu 01.12.2023 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej ŁOWICZEK 7 obwód 200 w godz. 8.30 - 14.30.

 • LIII Sesja Rady Gminy Bądkowo

  2023.11.14

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIII sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 22 listopada (środa) 2023r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

 • -

  2023.11.02

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia dotyczące naborów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Krajowego Planu Odbudowy, które odbędą się w listopadzie i grudniu...

 • KOMUNIKAT O UTRUDNIENIACH W RUCHU

  KOMUNIKAT O UTRUDNIENIACH W RUCHU

  2023.11.02

  W związku z koniecznością ułożenia warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11 na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej Ośno – Zazdromin. Informuję, że w dniach od 6 do 11 listopada 2023 r. na przebiegającej przez miejscowość Ostrowąs, drodze powiatowej nr 2607C, w godz. 7:00-19:00 będą występować czasowe utrudnienia w ruchu.

Stronicowanie