Aktualności:

Stronicowanie

 • XLIV sesja Rady Gminy Bądkowo

  2023.02.02

  Na  podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023r. poz.40.) zwołuję XLIV sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 3 lutego (piątek) o godzinie 9:00 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

 • Nabór wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bądkowo

  2023.01.30

  Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo...

 • Basen za 2 zł w okresie ferii zimowych

  Basen za 2 zł w okresie ferii zimowych

  2023.01.26

  Gmina Bądkowo informuję, że w okresie ferii zimowych od dnia 28.01.2023 r. do dnia 12.02.2023 r. w godzinach 8.00 do 20.00 dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 3 do 25 lat  (dzieci do 13 lat wyłącznie pod ścisłą opieką rodziców lub opiekunów) zamieszkujących teren Gminy Bądkowo będą mogli korzystać z krytej pływalni „Plusk”...

 • Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

  2023.01.26

  Z

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2023.01.24

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej BĄDKOWO 7 OSIEDLE obwód 200 w dniu 2.02.2023  w godz. 8.30 - 14.00

 • ℤ𝔸ℙ𝕃𝔸ℕ𝕌𝕁 ℤ ℕ𝔸𝕄𝕀 𝕃𝕆𝕂𝔸𝕃ℕ𝔸̨ 𝕊𝕋ℝ𝔸𝕋𝔼𝔾𝕀𝔼̨ ℝ𝕆ℤ𝕎𝕆𝕁𝕌

  2023.01.24
  W LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" trwają prace nad opracowaniem kierunków rozwoju dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Podczas diagnozowania obszaru i określania przyszłych kierunków wsparcia...
 • Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

  Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

  2023.01.18

  W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń...

 • Punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Bądkowie

  Punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Bądkowie

  2023.01.18

  Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy w Bądkowie funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

  Punkt Potwierdzające Profil Zaufany ePUAP znajduje się w Urzędzie Gminy w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87-704 Bądkowo, I piętro, pokój nr 12, tel. 54 272 41 00 wew. 36.

 • 2023.01.18

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę"

  w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe...

 • 2023.01.18

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych...

Stronicowanie