Aktualności:

Stronicowanie

 • XXXV sesja Rady Gminy Bądkowo

  2022.02.16

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 24 lutego (czwartek) 2022 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

 • Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

  Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

  2022.02.16

  Kasa informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie...

 • Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  2022.02.16

  Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne...

 • -

  2022.02.16

  ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy

  O G Ł A S Z A

  PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 1/OB-DG/2022 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

 • Bezpłatne badanie słuchu

  Bezpłatne badanie słuchu

  2022.02.03

  Gmina Bądkowo oraz firma Amplifon zapraszają na bezpłatne badania słuchu dla Seniorów w Bądkowie.

  Mieszkasz w Bądkowie? Masz powyżej 60 lat? Zdarza Ci się, że nie słyszysz wyraźnie co mówią do Ciebie inni? 

  Jeśli tak, to zapraszamy na bezpłatne i niezobowiązujące przesiewowe badanie słuchu.

 • XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny rozpoczęty!

  XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny rozpoczęty!

  2022.02.03

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”...

 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

  2022.02.03

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.
  Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 27 lutego 2022 r. na dotychczasowych zasadach...

 • Informacje dodatkowe dla rolników, będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT)

  Informacje dodatkowe dla rolników, będących płatnikami podatku od towarów i usług (VAT)

  2022.02.03

  Przepisy, które od dnia 1 stycznia 2022 r. umożliwiły regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne ze środków zgromadzonych na rachunku VAT, dotyczą rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT), zarówno z tytułu prowadzenia działalności rolniczej jak i innej działalności pozarolniczej...

 • Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawowe

  Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawowe

  2022.01.31
  • Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa.
  • Oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian...
 • Minister Tadeusz Kościński: Niższa pensja w styczniu, będzie wyrównanie.

  Minister Tadeusz Kościński: Niższa pensja w styczniu, będzie wyrównanie.

  2022.01.31

  Minister Tadeusz Kościński: Niższa pensja w styczniu, będzie wyrównanie.

  – Mogą zdarzyć się sytuacje, że pod koniec miesiąca niektóre osoby otrzymają niższą pensję niż w grudniu. Każda taka osoba dostanie wyrównanie – mówi PAP minister finansów Tadeusz Kościński...

Stronicowanie