Aktualności:

Stronicowanie

 • Promesa na kwotę 397 645,00 zł odebrana

  Promesa na kwotę 397 645,00 zł odebrana

  2023.03.14

  W dniu 13 marca we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie symbolicznych czeków na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Obecny na uroczystości Wójt Gminy Bądkowo Ryszard Stępkowski odebrał promesę na kwotę 397.645 zł dla zadania przebudowy drogi gminnej Olszynka - Żabieniec.

 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

  2023.03.07

  2Q==

 • Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

  Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

  2023.03.02

  Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników...

 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023r.

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023r.

  2023.03.02

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych...

 • Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych

  2023.03.01

  Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!! 

  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bądkowo.

 • Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

  Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

  2023.03.01

  Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca, został przedłużony do 15 marca 2023 roku...

 • XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  2023.02.24

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne...

 • Od 1 marca 2023 r. korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

  Od 1 marca 2023 r. korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

  2023.02.24

  Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa ta zawiera zmiany korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS...

 • Stypendia naukowe Wójta Gminy Bądkowo przyznane

  Stypendia naukowe Wójta Gminy Bądkowo przyznane

  2023.02.21

  W związku z naborem wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Bądkowo 14 uczniów...

 • BEZ NAPIĘCIA

  BEZ NAPIĘCIA

  2023.02.20

  Przerwa w dostawie energii elektrycznej odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej BĄDKÓWEK 2 obwód 200 w dniu 27.02.2023  w godz. 8.30 - 12.30

Stronicowanie