Ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim

informuje:

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

UWAGA !!!

od piątku tj. 18.10.2019r. można odbierać w siedzibie Urzędu Gminy w Bądkowie protokoły z szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ODBIÓR ZUŻYTEJ FOLI

Urząd Gminy w Bądkowie informuje, że Firma AG-PLAST Agnieszka Ogrodowska, zadeklarowała przeprowadzenie na terenie gminy Bądkowo odpłatnej zbiórki zużytej foli pryzmowej po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniowej po nawozach sztucznych oraz bigbag.
Szacunkowa cena zaproponowana w zgłoszeniu:
• 10 zł za  jeden  bigbag wypełniony folią białą pryzmową lub workami po nawozach sztucznych,
• 20 zł za jeden bigbag wypełniony biało-czarną pryzmową
Zbiórka  będzie  przeprowadzania na indywidualne zgłoszenie rolnika pod numerem 696-096-812

Opłaty za pobór wód ze studni głębinowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zmianami) podmioty, które korzystają z usług wodnych (w tym m. in. pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do wód lub do ziemi) są zobowiązane składać oświadczenia, celem ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne.

Dotyczy to również wszystkich rolników, którzy korzystają ze studni głębinowych.

Komu należy przekazać folie od kiszonek?

Wielu rolników pyta się co ma robić z foliami po kiszonkach lub workami po nawozach bo firma, która wywozi u nas śmieci, nie chce ich zabrać.
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że ...

DRODZY ROLNICY!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez aplikację eWniosekPIus do 15 maja br.

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne.

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Szkolenie w Bądkowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Aleksandrowie Kujawskim
zaprasza na szkolenia pt.:

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2019 w województwie kujawsko-pomorskim

Znana jest już Lista Odmian Zalecanych (LOZ) na 2019 w województwie kujawsko-pomorskim.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym