Biele (początkowo jako Bielawy, Holendry)

To obecnie wieś sołecka posiadająca 125 mieszkańców. Wieś w źródłach pojawia się po raz pierwszy dopiero w I połowie XIX wieku na „Mapie Kwatermistrzostwa” obejmującej lata 1822-1843 jako Bielawy Holendry,
na której usytuowana jest wśród lasów wówczas jeszcze w tym rejonie się znajdujących, w dużym kompleksie leśnym rozciągającym się od Gawron, przez Żabieniec, Toporzyszczewo aż po Jaranówek. Bielawy jako wieś znajdującą się w gminie Bądkowo pod koniec XIX wieku wymienia Kolberg w znakomitym dziele „Kujawy”, ale nie została wymieniona w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, wydanym drukiem w tym samym czasie. Dopiero w opracowaniu ks. Franciszka Buchalskiego dotyczącym dziejów kościoła i parafii w Bądkowie, wydanym w 1927 r., autor wymienia już Biele jako wieś należącą do bądkowskiej parafii wraz nazwiskami 26 gospodarzy z podaniem wielkości gospodarstw i wysokością ofiar na budowę kościoła. W spisie miejscowości II Rzeczypospolitej Biele widnieją jako kolonia w gminie i parafii Bądkowo i jako gromada w Skorowidzu miejscowości województwa pomorskiego wydanym w roku 1938.

źródło: Józef Nowakowski "Opowieść o jej dawnych i obecnych mieszkańcach oraz o mało znanych miejscach i wydarzeniach" 2018

« wstecz