Bądkówek (dawniej Nikołajewka, Mikołajówka i Proboszczewo)

Bądkówek nie tylko na mapie, ale również w dziejach bądkowskiej gminy jest wsią wyjątkową, bowiem jej grunty z trzech stron okalają Bądkowo. Nie wiadomo kiedy wieś powstała, a ponadto nie od razu, czyli od momentu pow¬stania, wieś nazywano Bądkówkiem. Na mapie z 1812 r. po prawej strome drogi z Bądkowa w kierunku Słupów Dużych, gdzie dziś są grunty Bądkówka, znajdowała się wieś Nikołajewka (Mikołajówka) nazwana tak na cześć cara Mikołaja. Natomiast po obydwu stronach drogi z Bądkowa w stronę Osięcin, na wysokości dzisiejszej drogi polnej znajdowały się jakieś dobra oznaczone jako kolonie, zapisane niestety nieczytelnie i skrótowym dopiskiem Bondk. W kronice parafii Bądkowo zapisano, że do 29 października 1851 roku do probostwa tutej¬szego należało 145 mórg ziemi, i to na tym obszarze powstała wieś Mikołajówka.

Dopiero po odzyskaniu niepodległości, w celu zatarcia śladów rusyfikacji tutejsza Rada Gminna nazwę wsi Mikołajówka zamieniła na Proboszczewo. W opracowaniu ks. Fr. Buchalskiego dotyczącego dziejów kościoła i parafii Bądkowo znajduje się informacja, że tej zamiany nazw dokonano w 1924 r. Nie wiadomo jednak od kiedy pojawiła się kolejna nazwa czyli Bądkówek, tym bardziej, że na początku XX wieku w odniesieniu do gruntów obecnego Bądkówka, równolegle obowiązywały przez pewien czas dwie nazwy: Bądkówek i Proboszczewo. Przykładowo we wspomnianym wcześniejszym opracowaniu ks. Buchalskiego zostało wymienionych 8 gospodarzy z Bądkówka i 11 gospodarzy z Proboszczewa, ofiarodawców na rozbudowę bądkowskiego kościoła. Obydwie nazwy zostały również umieszczone w Skorowidzu miejscowości województwa pomorskiego, wydanym w roku 1938 i nastąpiło to zanim doszło do kolejnej i jakże ważnej urzędowej zmiany nazwy wsi dokonanej na mocy Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego z 5 kwietnia 1939 r., „o zmianie nazwy gromady Proboszczewo w gminie wiejskiej Bądkowo, w powiecie nieszawskim na „Bądkówek”. Zmiana nazwy zaczęła obowiązywać od dnia ogłoszenia w Pomorskim Dzienniku Wojewódzkim, czyli z dniem 15 kwietnia 1939 r. i do dziś jest nazwą oficjalnie obowiązującą, natomiast o Proboszczewie wspominają zwyczajowo tylko najstarsi mieszkańcy i niekiedy jest umieszczana jako nazwa podrzędna na niektórych współczesnych mapach.

źródło: Józef Nowakowski "Opowieść o jej dawnych i obecnych mieszkańcach oraz o mało znanych miejscach i wydarzeniach" 2018

« wstecz