Zabytki

 • Kościół parafii pod wezwaniem św. Mateusza z 1312 roku w Bądkowie
 • Kościół parafii pod wezwaniem św. Mateusza z 1312 roku w Bądkowie
 • Kościół parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Łowiczku
 • Kościół parafii pod wezwaniem św. Mateusza z 1312 roku w Bądkowie
 • Zespół dworski w Wysocinie
 • Kościół parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Łowiczku

Wykaz zarejestrowanych zabytków nieruchomych na terenie gminy:

 • kościół parafii pod wezwaniem św. Mateusza z 1312 roku w Bądkowie, nr 3/A z 17.02.1981 roku
 • cmentarz rzymskokatatolicki z połowy XIX w. w Bądkowie, nr 275/A z 09.08.1990 roku
 • zespół kościelny parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Łowiczku, obejmujący: drewniany kościół z 1711 roku oraz dzwonnicę z XIX w., nr 22/305 z 18.04.1955 roku
 • cmentarz rzymskokatolicki z pierwszej połowy XIX w. w Łowiczku, nr 274/A z 09.08.1990 roku
 • zespół dworski w Wysocinie, obejmujący: dwór z drugiej połowy XIX w.  oraz park z końca XIX w., nr 345/A z 19.05.1994 roku