Symbole heraldyczne gminy Bądkowo

    22 kwietnia 2009 r. radni gminy Bądkowo podjęli ważną dla mieszkańców i lokalnych dziejów uchwalę, ustanawiając własne symbole samorządowe herb, flagę i pieczęcie. Tego kwietniowego dnia bądkowska gmina dołączyła do grona kilku innych w powiecie aleksandrowskim, które własnymi symbolami mogły cieszyć się nieco wcześniej. Inicjatorem ich ustanowienia i autorem heraldycznych opracowań (non profit) był Józef Nowakowski, do niedawna nauczyciel historii w bądkowskim gimnazjum i historyk regionalista. Autorem ich graficznego opracowania był włocławski historyk Krzysztof Dorcz.

    W polu czerwonym rzeka złota (żółta), pod którą złączone głowy lwa czarna i orła srebrna (biała), z językami złotymi (żółtymi). Tak zaprojektowany herb gminy przez odniesienie jego idei do herbów wyższych jednostek administracyjnych, na terytorium których od wieków funkcjonował czyli województwa i powiatu, pozwala na jego historyczną i terytorialna identyfikację. Głowa orła otrzymała barwę białą, zaś lwa czarną identycznie jak w herbie województwa.
Natomiast dodanie żółtej falistej wstęgi umieszczonej w głowicy tarczy oznaczającej dawną rzeczkę, a obecnie kanał Bachorze, pełniących od dawna ważne funkcje w historii, etnografii i gospodarce gminy, wyznaczając południowo-zachodnią granicę gminy, spełnia dodatkowy wymóg lokalizacji i identyfikacji.

     Flaga gminy to poziomy płat materii o proporcjach boków 8:5 i dwóch poziomych strefach barwnych- żółtej ('A wysokości)
i czerwonej (3/4 wysokości), na której złączone głowy lwa czarna i orła biała, z językami żółtymi.
Pieczęcie gminy zawierają w otoku godła z herbem gminy, tj. rzekę i złączone głowy lwa i orła oraz majuskułowe napisy otokowe: RADA GMINY BĄDKOWO i WÓJT GMINY BĄDKOWO.
Początek napisów wyznacza znak krzyża kawalerskiego umieszczony „na godzinie 12:00”. Typ czcionki- Times New Roman CE, otoki zewnętrzne ciągłe, średnica obu pieczęci wynosi 35 mm.

  • flaga gm Badkowo
  • herb gm Badkowo
  • Pieczęcie Gminy Bądkowo