• osp

Wykaz jednostek:

 • OSP Kujawka
 • OSP Łówkowice
 • OSP Łowiczek
 • OSP Wysocin
 • OSP Słupy Duże
 • OSP Żabieniec

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bądkowie

 • Prezes - Marek Marczewski
 • Wiceprezes - Maciej Kempara
 • Wiceprezes - Zbigniew Woźniak
 • Komendant gminny - Adrian Przekwas
 • Sekretarz - Agnieszka Pinkowska
 • Skarbnik - Zbigniew Puchalski
 • Członek prezydium – Włodzimierz Włodarski
 • Członek zarządu – Biernacki Krzysztof
 • Członek zarządu – Danielewski Cezary
 • Członek zarządu – Kempara Stanisław
 • Członek zarządu – Kramarski Jerzy
 • Członek zarządu – Cieślakiewicz Jerzy
 • Członek zarządu – Wódkowski Jerzy

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bądkowie:

 • Przewodniczący - Kotlarz Piotr
 • Sekretarz - Pietrzak Tomasz
 • Członek - Wiśniewski Ryszard