XLIV sesja Rady Gminy Bądkowo

Na  podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023r. poz.40.) zwołuję XLIV sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 3 lutego (piątek) o godzinie 9:00 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie

Porządek XLIV sesji:

  1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030

a)      dyskusja,

b)      podjęcie uchwały

  1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na  rok 2023

a) dyskusja,

b) podjęcie uchwały

  1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości Toporzyszczewo Stare Klubu „Senior +” oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

a)      dyskusja,

b)      podjęcie uchwały

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz