Dodatek elektryczny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny dla osób, które jako główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym wykorzystują ogrzewanie elektryczne i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy w gospodarstwie domowym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (odnawialnego źródła energii) lub gospodarstwo domowe objęte zostało pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach z zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie:

  • 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,
  • 1500 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny: 

« wstecz