Informacje o rozpatrzeniu wniosków o preferencyjny zakup węgla

Urząd Gminy w Bądkowie na podstawie  art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. poz. 2236 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowego informuje że są wydawane informacje o przyznaniu prawa do zakupu węgla po cenie preferencyjnej - 2 000,00 zł brutto za tonę.

Wpłaty po uprzednim odebraniu informacji należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr 17 1090 1519 0000 0001 5196 4698 Santander Bank Polska S.A.

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko i adres osoby, która otrzymała informację oraz nazwę opału i ilość zgodną z otrzymaną informacją.

Opłaty muszą zostać potwierdzone przez pracownika Urzędu w kasie. Potwierdzane będą tylko zaksięgowane wpłaty na koncie wskazanym powyżej.

 

Dokumentami, które stanowią podstawę wydania opału jest otrzymana informacja oraz potwierdzony dokument opłaty.

 

Składami w których można odebrać opłacony opał są*:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Euro Trans Bud

ul. Włocławska 1a

87-704 Bądkowo

 

FHU „ U Farmera” Marian Kołtuński

Wysocin 6

87-704 Bądkowo

 

Firma Handlowa AGATOM

Jaranowo 1

87-704 Bądkowo

 

⃰   zalecamy odbiór opału w najbliższym składzie od miejsca zamieszkania

« wstecz