XXXIX sesja Rady Gminy Bądkowo

 Na  podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ze zm.[1]) oraz art. 27 ust. 3 Statutu Gminy Bądkowo (Dz. Urzędowy  Woj. Kujawsko – Pomorskiego Poz.5274  z dnia 2 listopada 2021r.)  zwołuję XXXIX sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 27 września (wtorek) 2022r. o godzinie 9:00 w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie

Porządek XXXIX sesji:

  1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 lipca 2022 roku
  3.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2022rok
    1. dyskusja,
    2. podjęcie uchwały.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Bądkowo.


[1] (Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079.

« wstecz