Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce

Gmina Bądkowo realizuje obecnie III etap modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kujawka. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania to prawie 2,3 mln zł, a koszt całej inwestycji niespełna 2,5 mln. Inwestycja podzielona jest na trzy części i każdą część wykonuje inna firma.

Przebudowę oczyszczalni ścieków w Kujawce wykonuje firma Ecol-Unicon Sp. z o.o. z Gdańska. Jest to największy zakres robót do wykonania. W ramach zadania zmodernizowany zostanie ciąg technologiczny oczyszczania mechanicznego ścieków oraz zmodernizowany zostanie zbiornik retencyjny i zagęszczacz osadu.

Instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 39kWp montuje z kolei Rawicom SA z Łabiszyna.

Natomiast nowy traktor marki Zetor o mocy 100KM i beczkę asenizacyjną dostarczy przedsiębiorstwo ROLMECH z Płońska.   

Najbardziej zaawansowaną częścią z całego zadania jest instalacja fotowoltaiczna, zainstalowane zostały już panele słoneczne, inwertery oraz wykonano już włączenie instalacji do sieci energetycznej. Od kilku dni instalacja wytwarza energię elektryczną i przynosi wymierne korzyści finansowe i środowiskowe. JW

  • 1658491615743
  • 1658491615763
  • 1658491615777
  • 1658491615827

« wstecz