50 lat razem

W dniu 20 maja 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie obchodziliśmy „Złote Gody” czyli Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego par, które zawierały związek małżeński w latach 1970-1971. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary, które przeżyły razem pół wieku. Medale te wyrażają uznanie władz polskich dla wartości życia i rodziny oraz wdzięczność za ofiarny, codzienny trud, odpowiedzialność, zgodność pożycia i poświęcenie. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości, podziękowaniem Jubilatom za zgodne i długie wspólne życie  oraz piękny przykład dla młodego pokolenia.  W dalszej części Jubilaci złożyli sobie wzajemne podziękowania za 50 wspólnych lat. Następnie Wójt Gminy – Ryszard Stępkowski, w towarzystwie: Przewodniczącej Rady Gminy – Elżbiety Figas, Kierownika USC – Marleny Skowrońskiej i Z-cy Kierownika USC – Agnieszki Pinkowskiej dokonał aktu dekoracji par małżeńskich i odznaczył w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary:

 1. Jadwiga i Marian Kulpa z Kujawki
 2. Jadwiga i Stanisław Pietrzak z Łówkowic
 3. Zofia i Jan Burzyńscy z Bądkowa
 4. Natalia i Jan Ileccy z Wysocinka
 5. Jadwiga i Marian Niemczyk z Wójtówki
 6. Krystyna i Władysław Nowak ze Słupów Małych
 7. Wanda i Tadeusz Wyrzykowscy z Łówkowic
 8. Władysława i Eugeniusz Gwizdalscy z Słupów Małych
 9. Urszula i Ireneusz Dopieralscy z Bądkówka.

Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana i gromkim „Sto lat”. Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty, następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, w tym weselny tort. Klimat uroczystości umilił śpiewem zespół Czerwone Róże, który wprowadził zebranych w atmosferę refleksji i wspomnień.

„Złote Gody” to jubileusz, za sprawą, którego patrzyliśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem. Małżeństwa te, mimo różnych przeciwności losu dotrzymały danego sobie przyrzeczenia, przetrwały wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości. M.S.

 • DSC_5075
 • DSC_5079
 • DSC_5087
 • DSC_5089
 • DSC_5082
 • DSC_5083
 • DSC_5084
 • DSC_5085
 • DSC_5086
 • DSC_5092
 • DSC_5101
 • DSC_5088
 • DSC_5098 (2)
 • DSC_5100 (2)
 • DSC_5105 (2)
 • DSC_5111 (2)
 • DSC_5108 (2)
 • DSC_5114 (2)
 • DSC_5117 (2)
 • DSC_5124 (2)
 • DSC_5121 (2)
 • DSC_5129 (2)
 • DSC_5130 (2)
 • DSC_5138 (2)
 • DSC_5134 (2)
 • DSC_5146 (2)
 • DSC_5142 (2)
 • DSC_5149 (2)
 • DSC_5161
 • DSC_5162
 • DSC_5156
 • DSC_5159
 • DSC_5160
 • DSC_5171
 • DSC_5173
 • DSC_5178 (2)
 • DSC_5181 (2)
 • DSC_5184
 • DSC_5187
 • DSC_5191 (2)
 • DSC_5203
 • DSC_5204
 • DSC_5165

« wstecz