Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kujawce - ukończono kolejny etap

  Gmina Bądkowo należała do pierwszych w regionie, w której wybudowano oczyszczalnię ścieków. Lata eksploatacji spowodowały pilną konieczność jej remontu. Tego rodzaju inwestycje jednakże są niezwykle kosztowne, dlatego bez wsparcia zewnętrznego realizacja zamierzenia musiałaby być dokonywana w znacznie dłuższym okresie czasu.
  Gmina Bądkowo była przygotowana do realizacji i ubiegania się o środki zewnętrzne na tą inwestycję, posiadając projekty budowlane oraz ważne pozwolenie na budowę, dlatego gdy tylko pojawiła się taka możliwość bezzwłocznie z niej skorzystaliśmy.
   W 2020 roku wykonano pierwszy etap modernizacji w przedmiocie zagospodarowania osadu nadmiernego, wydano na ten cel 350 550,00 zł ze środków budżetu gminy Bądkowo. Pomimo wykonania zadania, zakres do zrealizowania był nadal duży, a środki potrzebne na ukończenie modernizacji ogromne.
   W drugiej połowie 2020 roku pojawiła się możliwość pozyskania wsparcia, złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy 1 000 000,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
   Głównym celem drugiego etapu było unowocześnienie procesu technologicznego oczyszczania ścieków. Zadanie swoim zakresem obejmowało m.in. budowę takich elementów jak: osadnik wtórny, komorę zbiorczą, komorę rozdziału, pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego, pompownię części pływających, studzienkę pomiarową ścieków oczyszczonych i studzienkę pomiarową osadu. Ponadto realizując zadanie wykonano modernizację komory osadu czynnego, zamontowano aeratory napowietrzające, przelewy regulowane z napędami, sądy pomiaru stężenia tlenu i osadu, dostarczono i zamontowano sito pionowe w zbiorniku retencyjnym, utwardzono teren przy nowych obiektach, wybudowano nowe rurociągi, trasy kablowe i wiele innych elementów.  Większość urządzeń wykonano z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.
   Nad procesem oczyszczania ścieków czuwa obecnie system sterowania i kontroli w pełni automatyczny.  Dostosowuje pracę urządzeń do jakości i ilości dopływających ścieków do oczyszczalni.
   Generalnym Wykonawcą była firma Ecol - Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wartość wykonanych robót w 2021 roku wyniosła brutto: 1 694 448,00 zł.
   Jednakże to nie koniec modernizacji oczyszczalni, w 2021 roku złożyliśmy kolejny wniosek na dofinansowanie trzeciego - ostatniego etapu. Po rozpatrzeniu naszego wniosku otrzymaliśmy na ten cel promesę na kwotę 2 280 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych.
   W 2022 roku planujemy wykonać ostatni etap modernizacji. Zakres zadania obejmie ukończenie rozbudowy oczyszczalni zgodnie z posiadanym projektem budowlanym, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych oraz zakup nowego traktora o mocy ok. 115KM wraz z beczką asenizacyjną.
   Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia jakości środowiska naturalnego, obniży koszty oczyszczania ścieków oraz zapewni opróżnianie zbiorników na ścieki z budynków należących do mienia komunalnego gminy Bądkowo. Traktor wykorzystywany będzie również do odśnieżania dróg gminnych, obcinania poboczy oraz innych prac.  JW

 • 1 (1)
 • 1 (2)
 • 1 (4)
 • 1 (5)
 • 1 (6)
 • 1 (7)
 • 1 (8)
 • 1 (9)
 • 1 (3)
 • 1 (10)
 • 1 (18)
 • 1 (19)
 • 1 (11)
 • 1 (12)
 • 1 (13)
 • 1 (14)
 • 1 (15)
 • 1 (16)
 • 1 (17)
 • 1 (20)
 • 1 (21)
 • 1 (22)
 • 1 (23)
 • 1 (24)
 • 1 (25)
 • 1 (26)
 • 1 (27)
 • 1 (28)
 • 1 (29)
 • 1 (30)

« wstecz