Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie

W dniu 19 listopada 2021r. została zakończona inwestycja modernizacji Stadionu Sportowego w Bądkowie. Wiodącym celem inwestycji była gruntowna przebudowa trybun. Przy opracowywaniu koncepcji projektowej Gmina Bądkowo kierowała się zasadą,
że nie należy demontować tych elementów, które swoim stanem technicznym nie odbiegają od nowych a często są nawet lepsze jakościowo. Przy przebudowie zachowano w większości dotychczasową konstrukcję stalową trybun, która została odnowiona i zabezpieczona antykorozyjnie. Dzięki tej racjonalizatorskiej polityce prowadzenia inwestycji przy szalejących cenach materiałów budowlanych udało się wykonać całość zadania tylko
z niewielkim angażowaniem środków z budżetu gminy.

Wszystkie elementy betonowe zostały zdemontowane i zbudowane na nowo od podstaw. Zamontowano plastikowe siedziska i zmieniono układ komunikacyjny trybuny. Dotychczasowa tylna ściana, która była wykonana z blachy została zdemontowana, a na jej miejscu powstał murek oporowy z klinkieru oraz doświetlenia z poliwęglanu. Całość skarpy na której osadzona jest trybuna został umocniona płytami ażurowymi. Wykonano profesjonalną rozdzielnię elektryczną. Pozostałymi istotnymi pracami na stadionie była kompleksowa wymiana ogrodzenia obiektu po wcześniejszej regulacji granic.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe Paweł Piekarski z Lubania. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 539.865,43zł. Gmina Bądkowo uzyskała na realizację tego zadania dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00zł.    

Mamy nadzieję, że obiekt będzie służył rozwijaniu talentów sportowych naszej młodzieży oraz będzie miejscem licznych imprez plenerowych ze sztandarowym świętem plonów na czele, a dzięki podjętym pracom wszyscy zgromadzeni będą mogli w nich uczestniczyć bezpiecznie oraz komfortowo.    

  • DSC_4847
  • DSC_4848
  • DSC_4856
  • DSC_4862

« wstecz