• 1
  • 2
  • 3

Otwarta Strefa Aktywności

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich powstała Otwarta Strefa Aktywności, która zlokalizowana jest obok Klubu Seniora w miejscowości Toporzyszczewo Stare.

Dzięki temu, mieszkańcy zyskali ogólnodostępne miejsce rekreacji i aktywności fizycznej.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 34 440,00 zł brutto, a dofinansowanie stanowi 21 523,00 zł brutto.

  • DSC_4826
  • DSC_4831

« wstecz