• RFRD

Kolejne dofinansowanie

Gmina Bądkowo podpisała umowę z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim na zrealizowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wynosi 297 646,00, całkowity koszt inwestycji wynosi 595 293,79 zł. Dofinansowanie obejmuję drogę gminną nr 160714C Zieleniec - Kwiatkowo o długości 1,278 km.Inwestycja jest już w trakcie realizacji, wykonawcą została Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM sp. z o.o.z Włocławka. Roboty prowadzone w trakcie remontu polegać będą na sprofilowaniu, zagęszczeniu na istniejącej nawierzchni drogi, wykonaniu warstwy podbudowy i nawierzchni  z mieszanki mineralno- bitumicznej w dwóch warstwach, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na krawędzi drogi oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kruszywa łamanego.

« wstecz