Aktywizacja zawodowa

 

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że na dzień 03.11.2021r. posiada środki finansowe na następujące formy aktywizacji zawodowej;

- szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe;

- refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy;

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- bony zasiedleniowe;

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r. życia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania przedmiotowego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu 54 282 4696.

 

Podmioty uprawnione Urząd zaprasza do składania wniosków.

« wstecz